Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8067896 2021-04-21
godz. 23:55
Pomorskie Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańska od km 4+850 - 7+510 woj. pomorskie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069029 2021-04-22
godz. 00:00
Pomorskie Wykonywanie ekspertyz i remontów z legalizacją wodomierzy eksploatowanych przez SNG SA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063662 2021-04-23
godz. 10:00
Pomorskie Budowa objazdu Bramy Nizinnej w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta”. 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029361 2021-04-23
godz. 12:00
Pomorskie Wymiana wodomierzy w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wymiana i montaż wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038815 2021-04-23
godz. 12:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa strefowej przepompowni wody przy ul. Krasickiego w Gniewie”.Zakres inwestycji obejmuje: Bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073805 2021-04-23
godz. 12:00
Pomorskie Budowa przewodu wodociągowego do istniejącej przepompowni na miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Westerplatte w Ustce....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029567 2021-04-26
godz. 10:00
Pomorskie „Górki Zachodnie – rozbudowa portu jachtowego”. Etap I Numer referencyjny: 1/BZP-U.500.1/2021/MS 1. Przedmiotem zamówienia jest re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069010 2021-04-26
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa sieci wodociągowej i węzłów w rejonie ulic Słowackiego, Chrzanowskiego, Reymonta w Gdańsku- wydzielenie strefy ZW Wysok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065345 2021-04-26
godz. 12:00
Pomorskie „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z POMPOWNIA ŚCIEKÓW I PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI OBJEZIERZE” 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068310 2021-04-26
godz. 12:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie węzłów sanitarnych zlokalizowanych na piętrze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070781 2021-04-26
godz. 15:00
Pomorskie Wykonanie remontu poziomów ciepłej wody i cyrkulacji w 3 budynkach wielorodzinnych oraz poziomów zimnej wody w 3 budynkach wieloro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054255 2021-04-27
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej w Grobelnie z lokalizacją na działkach nr 111/4, 110 i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070502 2021-04-27
godz. 10:00
Pomorskie ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I WSPÓLNOTOWYCH” W RAMACH PROGRAMU PN. „ REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA W CZŁUCHOWIE” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065253 2021-04-28
godz. 10:00
Pomorskie Budowa sieci wodociągowej w ul. Komandorskiej i Sopockiej w Gdańsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079414 2021-04-29
godz. 00:00
Pomorskie Doprowadzenie wody do stacji pomp nr 15 Cedry Wielkie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075825 2021-04-29
godz. 09:00
Pomorskie 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej w ramach zadania pn. „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081087 2021-04-29
godz. 11:00
Pomorskie Modernizacja i naprawa pomostów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i naprawa po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038021 2021-04-29
godz. 12:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu wód opadowych wraz z elementami korekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083604 2021-04-30
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie zadania pt.: Modernizacja stacji pomp w Rybakach w celu dostosowania układu stacji transformatorowej do zasady TPA.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081906 2021-05-04
godz. 15:00
Pomorskie Przeglądy instalacji sanitarnych i deszczowych w KPMG Kosakowo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082061 2021-05-05
godz. 09:00
Pomorskie Budowa drogi gminnej Nr 114057G - ulicy Sezamkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz z wykonaniem in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082689 2021-05-05
godz. 09:00
Pomorskie Wykonanie II etapu wymiany instalacji wodociągowej wody użytkowej zimnej, ciepłej i cyrkulacji w wielorodzinnych budynkach mieszka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083910 2021-05-05
godz. 12:00
Pomorskie Remont skarpy przy hangarze w Świeszynie, w ramach realizacji projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe- Brdą wśród natury” na terenie G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053077 2021-05-06
godz. 10:00
Pomorskie Budowa kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Wiłkomirskiego oraz w ul. Radarowej w Gdańsku wraz z przyłączami Numer referencyjny: ZP/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058834 2021-05-06
godz. 11:00
Pomorskie „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” (etap I) Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077583 2021-05-06
godz. 12:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Gdańsku-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086784 2021-05-07
godz. 10:00
Pomorskie Budowa i przebudowa odcinków ulic w Czersku, Odrach i Rytlu z podziałem na części. Część 1 Część 1: „Budowa ulicy Raciążskiej w R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070969 2021-05-07
godz. 12:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na osiedlu Leśnym w Tymawie wraz z niezbędną infrastrukturą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087971 2021-05-07
godz. 13:00
Pomorskie PPWP2021 INWESTYCJE - PRYSZNICE BEZPIECZEŃSTWA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058835 2021-05-10
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa wraz z robotami rozbiórkowymi falochronu północnego wyspowego w Porcie Północnym w Gdańsku Numer referencyjny: ZP.371.8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)