Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8076794 2021-04-21 Pomorskie Zlecę wywóz 2 szt. big bag - Chrósty Wysińskie Zlecę wywóz 2szt big bag że śmieciami różne które pozostały po budowie. Zainteresow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076826 2021-04-21 Pomorskie Poszukuję osoby do sprzątania domu - Kościerzyna Poszukuję osoby do sprzątania domu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085058 2021-04-21
godz. 09:00
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom o kodzie 19 05 03 Odb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081594 2021-04-21
godz. 10:00
Pomorskie Zapytanie ofertowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów: 15 01 10*,16 07 09*, 17 02 03, 15 02 02*, 16 01 07* w lokalizacji Gdańsk.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083938 2021-04-21
godz. 10:00
Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji w workach o kodzie 20 01 08 oraz odpadów ulegających biodeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073657 2021-04-22
godz. 12:00
Pomorskie Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z plaż oraz terenów przyplażowych w Łebie 1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076873 2021-04-22
godz. 13:00
Pomorskie Usługa sprzątania dwóch budynków Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, przy ul. Łąkowej 1-2 1. Przedmiotem ninie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086553 2021-04-23
godz. 10:00
Pomorskie Usługa polegająca na wywozie nieczystości stałych z pojemników własnych na odpady komunalne zmieszane oraz z podziałem na frakcje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043807 2021-04-23
godz. 11:00
Pomorskie Odbiór osadów ściekowych kod 100121- osady z zakładowych oczyszczali ścieków inne niż wymienione w 100120 od PGE Energia Ciepła S....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070918 2021-04-23
godz. 11:00
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa odbioru, transportu i zagospodarowaniu zużytych opon Usługa odbioru, transportu i zagospodarowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029879 2021-04-26
godz. 09:00
Pomorskie Świadczenie usług prania mopów w Szpitalach Pomorskich Sp. z o. o. Numer referencyjny: D25M/251/N/7-11rj/21 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079076 2021-04-26
godz. 09:30
Pomorskie Usługa sprzątania Muzeum Emigracji w Gdyni 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania na terenie budynku Dworca Morskiego o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066346 2021-04-26
godz. 10:00
Pomorskie usługi usuwania i transportu ścieków przemysłowych z Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku Przedmiotem zamówienia jest świa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087560 2021-04-26
godz. 10:00
Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach: 15 02 02*, 15 01 10*, 16 01 07* i 13 02 08* w Czechowicach Dziedzicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043518 2021-04-26
godz. 11:00
Pomorskie Odbieranie od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Zakła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084861 2021-04-26
godz. 12:00
Pomorskie Świadczenie usługi odbioru odpadów selektywnych. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów selektywnych, podzielonych na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083887 2021-04-27
godz. 09:00
Pomorskie Sprzątania terenów zewnętrznych i pomieszczeń wewnętrznych w jednostkach Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Część 1 Sprzątanie teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084860 2021-04-27
godz. 10:00
Pomorskie Usługa sprzątania pomieszczeń szkolno-biurowych w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku przy ul. H...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085739 2021-04-27
godz. 10:00
Pomorskie Usługa wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z obiektów administrowanych przez 22. BLT w Malborku-II postępowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062762 2021-04-28
godz. 11:00
Pomorskie Rozbiórka obiektów inwentarsko – magazynowych położonych na dz. nr 384/30 obręb Postolin, gmina Sztum, powiat sztumski, województw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043502 2021-04-29
godz. 10:00
Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie przez Wykonawcę, odpadów w postaci frakcji podsitowej, stanowiącej zgodnie z klasyfikacją odpadów – inne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8044419 2021-04-29
godz. 10:00
Pomorskie 9/PN/2021 odbiór podsitówki PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065325 2021-04-29
godz. 11:00
Pomorskie Rozbiórka obiektu silosu położonego na dz. nr 40 obręb Chynowie, gmina Gniewino, powiat wejherowski, woj. pomorskie” 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079862 2021-04-30
godz. 09:00
Pomorskie Wykonanie usługi obejmującej odbiór, transport i poddanie odpadów procesowi ostatecznemu odzysku lub procesowi ostatecznemu uniesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082821 2021-05-04
godz. 15:00
Pomorskie Wykonanie robót polegających na zmyciu glonów z elewacji północnej frontowej i zabezpieczenie przed glonami środkami chemicznymi b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083910 2021-05-05
godz. 12:00
Pomorskie Remont skarpy przy hangarze w Świeszynie, w ramach realizacji projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe- Brdą wśród natury” na terenie G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075795 2021-05-06
godz. 11:00
Pomorskie Rozbiórka obiektów inwentarsko składowych położonych w miejscowości Koszwały, gmina Cedry Wielkie, powiat gdański 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068034 2021-05-07
godz. 12:00
Pomorskie Sprzątanie budynku biurowego LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Szarej 32-33

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067836 2021-05-12
godz. 09:00
Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Główczyce Numer referencyjny: ZP.271.01.2021 Odbiór i zagos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076040 2021-05-17
godz. 10:00
Pomorskie Odbiór odpadów NIEbezpiecznych oraz innych niż NIEbezpieczne Numer referencyjny: 11/PN/2021 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)