Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8458758 2021-10-25
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz zbiorników do przechowywania próbek w ciekłym azocie w 4 pakietach Część 1: Pakiet nr 1 – wytrząsarka typu Vortex szt. 2 Część 2: Pakiet nr 2 – zbio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458755 2021-10-25
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa generatora wodoru, mikroskopu szkoleniowego oraz sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach Część 1: Pakiet 1 – Generator wodoru o ultra wysokiej czystości – 1 sztuka; Część 2: Pakie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456065 2021-10-25
godz. 09:15
Pomorskie Dostawa rurek tracheostomijnych i intubacyjnych, filtrów, wymienników ciepła i wilgoci oraz masek krtaniowych Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rurek tracheostomijnych i intub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456271 2021-10-25
godz. 09:15
Pomorskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa igieł medycznych, strzykawek, wkłuć centralnych i wkładów do strzykawek, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zostały okre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456318 2021-10-25
godz. 09:15
Pomorskie Dostawa rękawiczek lateksowych, winylowych, nitrylowych oraz sterylnych Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek lateksowych, winylowych i nitrylowych, których szczegółowy op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456456 2021-10-25
godz. 09:15
Pomorskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do urządzeń medycznych, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zostały określone w Formularzu asortymentowo-cenow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456110 2021-10-25
godz. 09:15
Pomorskie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa tekstyliów medycznych, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zostały określone w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446534 2021-10-25
godz. 10:00
Pomorskie Udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na rzecz pacjentów hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460504 2021-10-25
godz. 10:00
Pomorskie Zakup oraz dostawa zestawów do szycia ran, apteczek oraz wyrobów medycznych w tym: strzykawek,, igieł i masek krtaniowych w asorty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461356 2021-10-25
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Część 1: Rękawice nitryloweRękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455314 2021-10-25
godz. 10:00
Pomorskie Zakup endoskopu giętkiego wraz z wyposażeniem dla Oddziału Laryngologii Szpitala Św. Wincentego a'Paulo w Gdyni Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoskopu giętkiego wraz z wyposażeniem d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469028 2021-10-25
godz. 11:00
Pomorskie 6/2021 Zakup i dostawa środków ochrony osobistej w postaci maseczki medycznej jednorazowego użytku TYP II pakowanych w paczkach po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461357 2021-10-25
godz. 12:00
Pomorskie Dostawa sprzętu medycznego - Oddział XXIII Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego – Oddział XXIII dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451451 2021-10-25
godz. 13:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych tj. w Oddzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457789 2021-10-25
godz. 15:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego na terenie działania Samodzielnego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467722 2021-10-26
godz. 09:00
Pomorskie Świadczenia zdrowotne w zakresie: 1) kompleksowej lekarskiej opieki rehabilitacyjnej wraz z kierowaniem Zakładem Fizjoterapii i Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452858 2021-10-26
godz. 09:00
Pomorskie Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej PCR im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., w podziale na 20 pakietów. Część 1: Tytanowe ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456281 2021-10-26
godz. 09:15
Pomorskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów do przetaczania, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zostały określone w Formularzu asortymentowo-cenowym stan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468706 2021-10-26
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa noża plazmowego do generatora wraz z dzierżawą generatora do noży plazmatycznych, dzierżawa biometru optycznego i dzierżawa systemu do monitorowania parametrów krwi dla UCK Część 1:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452346 2021-10-26
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa odczynników do wykonania analiz: badanie ogólne moczu i analiza osadu moczu wraz z dzierżawą systemu do badań moczu dla UCK Numer referencyjny: 188/PN/2021 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418110 2021-10-26
godz. 10:00
Pomorskie DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ - CYSTOSKOPY Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej - cystoskopy na potrzeby Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku. Szczegółowy opis ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418397 2021-10-26
godz. 10:00
Pomorskie Nadzór merytoryczny oraz świadczenia medyczne w Programie rehabilitacji kardiologicznej II 1. Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru merytorycznego oraz świadczeń medycznych w Programie re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468698 2021-10-26
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa stymulatorów i kardiowerterów Część 1: Pakiet 1. STYMULATOR jednojamowy z kompletem elektrod Część 2: Pakiet 2. STYMULATOR dwujamowy z kompletem elektrod Część 3: Pakiet 3. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412413 2021-10-26
godz. 12:00
Pomorskie Świadczenie usług serwisowych aparatury firmy Olympus w Szpitalu Morskim im.PCK oraz w Szpitalu im. Św. Wincentego aPaulo w Gdyni. Numer referencyjny: D25M/251/N/36-54rj/21 1. Przedmiotem ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8473464 2021-10-26
godz. 23:59
Pomorskie Realizacja usług dotyczących zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom, w przypadkach zdarzeń drogowych z ich udzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478049 2021-10-27
godz. 08:20
Pomorskie Dostawa materiałów medycznych i masek PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Quicktrach - 1 szt. 2 Rurka LTS zestaw 3 rozmiarów - 1 kpl. 3 BIG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467561 2021-10-27
godz. 09:00
Pomorskie Zakup Analizatora parametrów krytycznych wraz z wyposażeniem do Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni 1. Przedmiotem zamówienia jest 1.1 Dostawa Analizatora parametrów krytycznych wraz z wypos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468239 2021-10-27
godz. 09:00
Pomorskie Dzierżawa w okresie od dnia 15.11.2021 r. do 14.10.2031r. części budynku warsztatowo-magazynowego na poziomie 0 o powierzchni użyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414435 2021-10-27
godz. 10:00
Pomorskie BladderDx - Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego Przedmiotem zamówienia jest zakup i s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432772 2021-10-27
godz. 10:00
Pomorskie Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do Tomografu Komputerowego Numer referencyjny: ZP-PN/UE/43/21 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)