Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - Tereny zielone - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8076827 2021-04-21 Pomorskie Zlecę przycięcie drzew i krzewów na działce - Kartuzy Zlecę przycięcie drzew i krzewów na działce. Zainteresowanych proszę o konta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075352 2021-04-21
godz. 10:00
Pomorskie Przygotowanie do wiosny trawników i klombów na terenie LOTOS Kolej w Gdańsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078412 2021-04-21
godz. 15:00
Pomorskie Przeprowadzenie cięć w koronach drzew zlokalizowanych na terenie gm. Ustka.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068969 2021-04-22
godz. 00:00
Pomorskie Koszenie terenów zielonych w zasobach GSM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074472 2021-04-22
godz. 10:00
Pomorskie Zamówienie w trybie podstawowym na usługę kompleksowej pielęgnacji terenu zielonego PPNT Gdynia 1. Przedmiotem zamówienia jest us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069815 2021-04-22
godz. 12:00
Pomorskie Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych, polegające na bieżącym wykaszaniu traw zgodnie z załącznikiem nr 2 - specyfikacja zapyta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082841 2021-04-22
godz. 15:00
Pomorskie Realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: Plac kalisteniczny (street workout)-rozbudowa infrastruktury sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062516 2021-04-22
godz. 16:00
Pomorskie Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz Przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców Kartuz wraz z dostarczeniem materiałów niezbę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079340 2021-04-23
godz. 09:00
Pomorskie Zbycie drewna opałowego za kwotę jaką oferent zaproponuje w złożonej ofercie, przy czym oferent zobowiązany będzie sprzątnąć teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078555 2021-04-23
godz. 12:00
Pomorskie Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Chojnice Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068337 2021-04-26
godz. 11:00
Pomorskie Budowa Skweru w Dębogórzu wraz fragmentem drogi rowerowej Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Skweru w Dębogórzu wraz z fragmente...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080843 2021-04-26
godz. 11:00
Pomorskie Usługi wycinania i cięcia zieleni miejskiej wraz z zastosowaniem technik alpinistycznych 1. Przedmiotem zamówienia są usługi zwią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084135 2021-04-26
godz. 12:00
Pomorskie Dostawa i montaż wraz z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie robót, urządzeń siłowni plenerowej w Parku Misjonarzy Oblatów w Łebie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064749 2021-04-26
godz. 15:00
Pomorskie Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach Przedmiotem zamówienia jest remont elementów wspólnych w budynku mieszkalnym wielo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063996 2021-04-27
godz. 00:00
Pomorskie Interesuje mnie położenie trawy na ok. 150 m2 i ukształtowanie żywopłotu - Gdańsk Witam. Interesuje mnie położenie trawy na ok. 15...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070502 2021-04-27
godz. 10:00
Pomorskie ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I WSPÓLNOTOWYCH” W RAMACH PROGRAMU PN. „ REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA W CZŁUCHOWIE” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085115 2021-04-27
godz. 10:00
Pomorskie USŁUGA SADZENIA DRZEW W TYM SZPALEROWYCH Część 1 ZADANIE I: Sadzenie drzew w pasach drogowych i na terenach zieleni miejskiej.I S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087452 2021-04-27
godz. 11:00
Pomorskie 29/P/INFR/2021 Dostawa ławek parkowych i koszy parkowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Ławka parkowa z pełnym deskowaniem oparcia typ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084133 2021-04-27
godz. 12:00
Pomorskie Wykonanie projektu Skateparku wraz z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie robót, oraz dostawa i montaż 3 urządzeń Skateparku. Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087211 2021-04-27
godz. 12:00
Pomorskie Oferta cenowa na chemiczne zwalczanie chwastów w torach i rozjazdach na bocznicy kolejowej Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085535 2021-04-28
godz. 15:00
Pomorskie - Zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego posiadającego atesty i certyfikaty bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi normami na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075062 2021-04-29
godz. 10:00
Pomorskie „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego nad jeziorem Studzieniczno w Studzienicach” 1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075554 2021-04-29
godz. 10:00
Pomorskie "Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie - etap 2" 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa otwartej strefy aktywności w Somo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078752 2021-04-30
godz. 09:00
Pomorskie Powiększamy Skatepark – Słupsk miastem dla rowerów – Słupski budżet obywatelski 2021 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077863 2021-04-30
godz. 10:00
Pomorskie Modernizacja części skweru Św. Wojciecha pomiędzy ulicami Pomorską i Szumana w Starogardzie Gdańskim 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085600 2021-04-30
godz. 14:00
Pomorskie Zagospodarowania terenu przyległego do stawu wiejskiego wraz z elementami małej architektury w m. Krzemieniewo.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066937 2021-04-30
godz. 15:00
Pomorskie Wykonanie prac na polsko-niemieckim odcinku granicy państwowej (odcinek służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Szczecinie i PSG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081496 2021-05-04
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia do części 1 jest wyposażenie placu zabaw (wraz z dostawą i montażem) dla dzieci do lat 3 przy żłobku położo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081987 2021-05-04
godz. 11:00
Pomorskie „Budowa skateparku w Rewie, gm. Kosakowo” Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu znajdującego się w miejscowości Rew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078724 2021-05-05
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie: dróg, chodników, miejsc postojowych, urządzenie zieleni w tym ogrodów deszczowych oraz placu zabaw dla budynku nr 4 jed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)