Przetargi woj. pomorskie

Gospodarka województwa pomorskiego wytwarza 5,7 proc. polskiego PKB. Swoją siedzibe mają tu m. in.: Nestle, Rubbermind, Schieder Europa, General Electric, Alte Leipziger Europa AG, Alte Leipziger Europa AG. W 2015 r. na terenie województwa pomorskiego zostało ogłoszonych 28002 przetargów i zleceń, w których największą popularnością cieszyła się branża projektowanie - 2465 zamówień. Warto zatem monitorować przetargi woj. pomorskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8265261 2021-08-02 Pomorskie Potrzebuje projekt zjazdu - Choczewo Witam, Potrzebuje projekt zjazdu. Zainteresowanych proszę o kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8291671 2021-08-02 Pomorskie Zlecę wykonanie 200 m2 elewacji - Kowalewo Zlecę wykonanie 200 m2 elewacji. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8291680 2021-08-02 Pomorskie Zlecę położenie kostki przed domem - Kartuzy Zlecę położenie kostki przed domem, około 100-150 m2. Zainteresowanych proszę o konta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8291685 2021-08-02 Pomorskie Zlecę wykonanie tynków cementowo-wapiennych, 450 m2 - Kartuzy Zlecę wykonanie tynków cementowo-wapiennych, 450 m2. Zainteresowanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8291686 2021-08-02 Pomorskie Zlecę wykonanie elewacji na budynku mieszkalnym - Kartuzy Zlecę wykonanie elewacji na budynku mieszkalnym - wielorodzinnym, w stan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8291695 2021-08-02 Pomorskie Zlecę remont klatki schodowej - Gdańsk Zlecę remont klatki schodowej w tym: naprawa ścian na klatce schodowej, wymiana instalacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8299476 2021-08-02
godz. 07:00
Pomorskie palenie blach 40 i 50mm - S235

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8233814 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Sukcesywne dostawy endoprotez ortopedycznych do lokalizacji w Wejherowie Numer referencyjny: D25C/251/N/12-39rj/21 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy endoprotez ortopedycznych d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272408 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Radogoszcz” na długości 990 mb i szerokości 4 m. Zakres robót obejmuje: 1) Korytowanie drogi 2)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8276014 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Kopalino Choczewo gmina wiejska - nr dzial.: Kopalino-103/8 822# Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/19/067291 i projektu nr 492/P/21. Prace wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8278618 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Ręboszewo Kartuzy obszar wiejski nr dzial.: 192/34 821#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania studni głębinowej na dz. 192/34 w miejscowości Ręboszewo spr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8279672 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Dziemiany Dziemiany gmina wiejska nr dzial.: 77/11 821#dokonać wymiany złącza zintegrowanego ZK-1/P-1 (Z-105-2) na szafkę pomiarową P2-Rs/ LZV/LZR/F dla zasila...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8280658 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Lubiki Czarna Woda obszar wiejski nr dzial.: 69/3 826# Budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV sprawa ZN/5522/3434MZI/2021/2102734 2 Bolesławowo Ska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282213 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Pępowo Żukowo obszar wiejski 0# Budowa powiązania SN - 15 kV Pępowo - Leźno pomiędzy st.3 odg.089451/3/13 kier. T-80067 Pępowo Strzelenka, a ZK SN TR3 w Leźnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282234 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Szemud Szemud gmina wiejska ul. Czeladnicza nr dzial.: Szemud-402/2 822# Wykonanie robót: budowa przyłącza kablowego zasilonego z projektowanego ZK wg P/20/044...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8284446 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Lizaki Kościerzyna gmina wiejska nr dzial.: 197 821#dokonać wymiany istniejącego złącza kablowego ZK (Z-101/1A) na szafkę pomiarową P-1-Rs/LZV/LZR/F dla zasila...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8284448 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: 1 Gołubie Stężyca gmina wiejska 0#Opracowanie dokumentacji - Wymiana stacji słupowej SN/nn T-8205 Gołubie, l.nap.SN i nn, 0#Wym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8285025 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Kopalino Choczewo gmina wiejska ul. Kalinowa - nr dzial.: Kopalino-12/28 828#budowa przyłącza kablowego z proj. ZK (wg OBI/36/2004056) wg WPP/ 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8285018 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Ocypel Lubichowo gmina wiejska ul. Brzozowa nr dzial.: 431/6, 721/12 826# Budowa linii kablowej nN-0,4kV sprawa ZN/5575/3434MZI/2021/2101799 2 Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8286713 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Gdynia Gdynia gmina miejska ul. Bosmańska - nr dzial.: 0021-1990 818#Wykonanie robót: Budowa linii kablowej nn - 0,4kV w oparciu o dokumentację projektową, dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8286783 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Lublewo Gdańskie Kolbudy gmina wiejska nr dzial.: gm. Kolbudy-dz.560/20 819# linia kablowa nN YAKXS 4x120 + KRSN-P2, ETAP-I, [ Zakres Ograniczony] sprawa ZN/56...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288519 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Lewino Linia gmina wiejska ul. Długa nr dzial.: 96/30 822# Wykonanie robót: Wybudowanie przyłącza kablowego zasilonego z istniejącego złącza do kablowej rozdzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8291041 2021-08-02
godz. 08:26
Pomorskie Sukcesywna dostawa gazów, mieszanin wzorcowych oraz kalibracyjnych do Zakładu Technologii Prac Podwodnych AMW PRZEDMIOT POSTĘPOWA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8230841 2021-08-02
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku - 52/PN/2021 Numer referencyjny: 52/PN/2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem do Apteki Szpitalnej wyrobów medycznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8252754 2021-08-02
godz. 09:00
Pomorskie Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych i z placówek oświatowych na terenie gminy Pruszcz Gdański wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2021/2022 i 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8268097 2021-08-02
godz. 09:00
Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina polegającej na budowie ścieżki pieszorowerowej 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8268956 2021-08-02
godz. 09:00
Pomorskie „Nowatorskie konstrukcje specjalnego przeznaczenia jedno i dwutorowych słupów dla linii wysokich napięć wraz z układem łączności z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8269944 2021-08-02
godz. 09:00
Pomorskie „Nowatorskie konstrukcje specjalnego przeznaczenia jedno i dwutorowych słupów dla linii wysokich napięć wraz z układem łączności z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8270939 2021-08-02
godz. 09:00
Pomorskie Udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych zapewniających całodobową opiekę nad pacjentami Szpitala dla Nerwowo i Psychiczni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8270417 2021-08-02
godz. 09:00
Pomorskie PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH w podziale na następujące części: - część nr 1 „Przebudowa ulicy Akacjowej w miejscowości Wiślina”, - część nr 2 „Przebudowa drogi gminnej Mokry Dwór – Lędowo”. Czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)