Przetargi woj. pomorskie

Gospodarka województwa pomorskiego wytwarza 5,7 proc. polskiego PKB. Swoją siedzibe mają tu m. in.: Nestle, Rubbermind, Schieder Europa, General Electric, Alte Leipziger Europa AG, Alte Leipziger Europa AG. W 2015 r. na terenie województwa pomorskiego zostało ogłoszonych 28002 przetargów i zleceń, w których największą popularnością cieszyła się branża projektowanie - 2465 zamówień. Warto zatem monitorować przetargi woj. pomorskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8864139 2022-05-11
godz. 10:00
Pomorskie Część 1: Część 1 - Termomodernizacja budynku dydaktycznego „A” Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach - zamówienie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8835198 2022-05-12
godz. 10:00
Pomorskie Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka na Odbudowę Biznesu” Numer referencyjny: PFR/1/2022 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8864755 2022-05-12
godz. 10:00
Pomorskie Rozbudowa drogi gminnej nr 116118 G (ul. Legionów Polskich) w Słupsku. 1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ulicy Legionów Polskich (DG nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868739 2022-05-12
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska - II post. 1. Przedmiotem zamówienia opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8815734 2022-05-12
godz. 10:00
Pomorskie DOSTAWA SPECJALISTYCZNEJ APARTURY MEDYCZNEJ DLA COPERNICUS PL W GDAŃSKU Numer referencyjny: D10.251.23.M.2022 Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Szpit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8880665 2022-05-12
godz. 10:15
Pomorskie Wykonanie projektów c.o. i c.w. w budynkach mieszkalnych i w lokalach mieszkalnych Część 1: Wykonanie projektów c.o i c.w. w budynkach mieszkalnych przy ul Poniatowskiego 2, ul Poniatowskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8857062 2022-05-12
godz. 11:00
Pomorskie Dostosowanie obiektów SPS ZOZ w Lęborku do warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie podziału budynku głównego Szpitala na strefy pożarowe 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8865883 2022-05-12
godz. 12:00
Pomorskie Modernizacja SUW zakłada budowę dwóch zbiorników terenowych wody uzdatnionej, przebudowę budynku hydroforni, modernizację i wymianę układu technologii uzdatniania wody, wymianę (...) Pełna ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8864628 2022-05-13
godz. 09:00
Pomorskie „Prace remontowo – wykończeniowe w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie” Przedmiotem zamówienia są: Prace remontowo – wykończeniowe w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8839798 2022-05-13
godz. 09:00
Pomorskie Przystosowanie budynku Opery do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców i opiekunów z dziećmi – remont toalet dla publiczności Zamówienie obejmuje remont toalet dla publicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8882300 2022-05-13
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 53 sztuk lap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8872684 2022-05-13
godz. 09:00
Pomorskie Budowa Kaszubskiego Centrum Sportu w Gminie Żukowo Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa obiektu (dwukondygnacyjnego, pow. zabudowy: 1.216,29m2, pow. użytkowa: 2.039,81m2, kubatura...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8870058 2022-05-13
godz. 10:00
Pomorskie I. Przedmiotem zamówienia jest budowa I etapu ścieżki rekreacyjnej przy jeziorze Rzuno w Dziemianach poprzez wykonanie nawierzchni nieulepszonej z tłucznia kamiennego na odcinku około 1 km (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8870368 2022-05-13
godz. 10:00
Pomorskie remont pomieszczeń nr 51 i holu wejściowego w budynku nr 30 oraz nr 113 i 114 w budynku nr 40, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8748635 2022-05-13
godz. 12:00
Pomorskie Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego) Numer referencyjny: 42/BZP-U.500.12/2022/MD Modernizacja Długiego i Rybacki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8835715 2022-05-16
godz. 09:00
Pomorskie Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dwóch zbiorników na wody deszczowe oraz układu drogowego z miejscami postojowymi na terenie działki nr 159/67 w Kościerzynie Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8871688 2022-05-16
godz. 09:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa nowego budynku biurowego poprzez wyeksponowanie zespolenia dawnych i współczesnych elementów architektury w ramach rewitalizacji pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8887923 2022-05-16
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa środków do utrzymania czystości i worków foliowych dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o. o Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów do utrzyma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851555 2022-05-16
godz. 10:00
Pomorskie Remont, przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbiórką oficyny i zagospodarowaniem terenu w przy ul. Łąkowej 20 Gdańsku. Numer referencyjny: TZ.250.38.2022.JR ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875715 2022-05-16
godz. 10:00
Pomorskie Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kościerzynie Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno-Uży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8818937 2022-05-16
godz. 10:00
Pomorskie Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Sierpcu Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.10.2022/ZZWŁ Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania wód i urządzeń wodnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8884480 2022-05-16
godz. 10:00
Pomorskie Instalacja wraz z dostawą agregatów prądotwórczych do istniejących obiektów podlegających adaptacji – Latarnia Morska Stilo oraz Latarnia Morska Czołpino Przedmiotem zamówienia jest usługa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8886509 2022-05-16
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy ul. Derdowskiego oraz dojazdu do Orlika z ul. Biskupa Dominika i ul. Kalinowskiego Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8886846 2022-05-16
godz. 11:00
Pomorskie Usługa utrzymania i rozwoju posiadanego systemu kolejkowego Qmatic 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i rozwój posiadanego przez Zamawiającego systemu kolejkowego Qmatic.2. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848716 2022-05-16
godz. 12:00
Pomorskie Dostawa w formie leasingu operacyjnego specjalistycznego samochodu ciśnieniowego z odzyskiem wody dla Gdańskie Wody sp. z o.o. Numer referencyjny: PN-2/2022/PP Przedmiotem zamówienia jest do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8871968 2022-05-16
godz. 12:00
Pomorskie Budowa placu zabaw w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy oraz wymiana urządzeń na istniejących placach zabaw Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest montaż urządzeń zabawowo – rekreacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8905561 2022-05-17
godz. 08:00
Pomorskie Materiały biurowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8854270 2022-05-17
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb O/Kardiologicznego - 36/PN/2022 Numer referencyjny: 36/PN/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem do O/Kardiologicznego Wojewódz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8838280 2022-05-17
godz. 10:00
Pomorskie DZP/8/22 USŁUGA CAŁODOBOWEGO PRZYGOTOWYWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW Numer referencyjny: DZP/8/22 Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowego przygotowywania i dostarczania posiłków dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8840883 2022-05-17
godz. 10:00
Pomorskie „Modernizacja ul. Nowowiejskiego w Malborku finansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” 1) W skład zamówienia wchodzi m. in : Frezowanie nawier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)