Przetargi woj. pomorskie

Gospodarka województwa pomorskiego wytwarza 5,7 proc. polskiego PKB. Swoją siedzibe mają tu m. in.: Nestle, Rubbermind, Schieder Europa, General Electric, Alte Leipziger Europa AG, Alte Leipziger Europa AG. W 2015 r. na terenie województwa pomorskiego zostało ogłoszonych 28002 przetargów i zleceń, w których największą popularnością cieszyła się branża projektowanie - 2465 zamówień. Warto zatem monitorować przetargi woj. pomorskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9089760 2022-08-11 Pomorskie Kompleksowy remont łazienki - Gdynia Poszukuję osoby do kompleksowego remontu łazienki m. in.: demontaż starej sanitarki, skuc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9031454 2022-08-11
godz. 07:30
Pomorskie Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.700.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9084551 2022-08-11
godz. 07:30
Pomorskie Dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć w przedszkolach Część 1: Dostawa pomocy dydaktycznych Obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9081712 2022-08-11
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Kazimierz Kosakowo gmina wiejska - nr dzial.: 1201 39.22# Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9084476 2022-08-11
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Rożental Pelplin obszar wiejski nr dzial.: 107/11, 107/12, 107/13, 107/14, 107/15, 107/16, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8, 107/9 41....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9084535 2022-08-11
godz. 08:00
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 MATRYCA LG LED 21,5'' LM215WF3-SLK1 MATRYCA LG LED 21,5'' LM215WF3-SLK1 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086830 2022-08-11
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Obozin Skarszewy obszar wiejski 2A nr dzial.: 74/4 41.22# Budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV (zmiana sposobu zasilania) sprawa ZN/7797/3434M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086825 2022-08-11
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: 1 Lipusz gmina wiejska ul. Łąkowa nr dzial.: 482/3 42.22# Opracowanie dokumentacji: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086822 2022-08-11
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 ŻŻŻ - 0000000 0# PROJEKT WYKONAWCZY I BUDOWLANY LINII ŚWIATŁOWODOWEJ W RELACJI GPZ MAJEWO ? PE SKÓRCZ ? PZ SKÓRCZ sprawa ZN/7740/303MZI/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086821 2022-08-11
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Sopot Sopot gmina miejska ul. Władysława Broniewskiego 6A nr dzial.: 0001-161, 84/1 33.22#Wykonanie robót: Budowa linii kablowej nn - 0,4kV w oparciu o dok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086820 2022-08-11
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Gniszewo Tczew gmina wiejska nr dzial.: 70 40.22# Wymiana pola nr 13 w sekcji I w rozdzielnicy SN-15kV w GPZ Tczew na pole przystosowane do ins...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086973 2022-08-11
godz. 08:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy wędlin do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z usługą transportu2. dostarczane produkty muszą być wysokiej jakośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098353 2022-08-11
godz. 08:00
Pomorskie Zakup i dostawa urządzenia CISCO SPA112 Bramka VoIP oraz dysków zewnętrznych Seagate 1TB PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 CISCO SPA1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9058841 2022-08-11
godz. 08:03
Pomorskie Dostawa chodników igłowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Chodnik igłowy, kolor melanż szaro – granatowy, antypoślizgowy Roz. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9059431 2022-08-11
godz. 08:06
Pomorskie Dostawa materiałów różnych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Unitek S1201A Obudowa zewnętrzna do dysku m.2 NVMe (USB-C) - 2 szt. 2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9068301 2022-08-11
godz. 08:21
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa dostępu do nielimitowanego Systemu Informacji Prawnej przez okres trzech lat. Opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9057874 2022-08-11
godz. 08:30
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową na odcinku: droga po byłym PGR w Objeździe oraz remont drogi nr 101253G na odcinku od płyt beto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9076643 2022-08-11
godz. 08:30
Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 79/2022 W ZAKRESIE CZYNNOŚCI LEKARSKICH: ORAZ W ZAKRESIE CZYNNOŚCI: PIELĘGNIARSKICH: d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9091826 2022-08-11
godz. 08:30
Pomorskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsja asfaltową przy użyciu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9047509 2022-08-11
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa wyrobów medycznych-62/PN/2022 Numer referencyjny: 62/PN/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem wyrobów medycznych w asortymencie i ilościach wyszczególni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9063247 2022-08-11
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa leków Część 1: Leki Część 2: Leki Część 3: Leki Część 4: Leki Część 5: Leki Część 6: Leki Część 7: Leki Część 8: Leki Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
9071439 2022-08-11
godz. 09:00
Pomorskie Remont ekranów akustycznych zamontowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 przy ul. Głównej w m. Przejazdowo Przedmiotem niniejszego postępowania jest remont istniejących ekranów a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9055998 2022-08-11
godz. 09:00
Pomorskie Budowa zespołu boisk w Kuźnicy . Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie w miejscowości Kuźnica na terenie działek nr 251 , nr 243; w rejonie osiedla „Syb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083766 2022-08-11
godz. 09:00
Pomorskie DYR.261.4.2022Dowożenie uczniów do szkół gminnych, Przedszk. Sam. Nr 2 w Czersku, Przedszk. Sam. Nr 1 w Czersku, Szkoły Podst. w Odrach i Zespołu Szkół Spec.w Czersku w roku szkol 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9084441 2022-08-11
godz. 09:00
Pomorskie „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina” Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. komputera przenośnego (laptop) oraz 2 szt. urządzeńwielofunkcyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9084564 2022-08-11
godz. 09:00
Pomorskie Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa pawilonu penitencjarnego C wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ZK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9085781 2022-08-11
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektów: „GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI (...) oraz "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086875 2022-08-11
godz. 09:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich, usług gastronomicznych, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086619 2022-08-11
godz. 09:00
Pomorskie Usługa utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń sozotechnicznych eksploatowanych w obiektach administrowanych przez ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086671 2022-08-11
godz. 09:00
Pomorskie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętu medycznego do Kociewskiego Centrum Kultury w Pelplinie w ramach projektu pn. „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)