Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7912595 2021-11-22
godz. 10:00
Podlaskie Dowóz uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyżew . Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie uczniów z te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890597 2021-11-16
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego Numer referencyjny: 30/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418098 2021-10-29
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa asortymentu do Kliniki Okulistyki Numer referencyjny: 64/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu do Kliniki Okulistyki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilość, a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412320 2021-10-27
godz. 11:30
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: ZK-DZP.262.92.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418198 2021-10-27
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa trzech pojazdów patrolowych wyposażonych w system identyfikacji tablic rejestracyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr LT-PL-5R-400 Numer referencyjny: spra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412394 2021-10-27
godz. 08:00
Podlaskie Dostawa implantów stosowanych w korekcji deformacji kręgosłupa oraz w leczeniu operacyjnym urazów kręgosłupa Numer referencyjny: PN-19/21/29 Przedmiotem zamówienia są dostawy implantów stoso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418012 2021-10-26
godz. 09:00
Podlaskie Rozbudowa – modernizacja zbiorników małej retencji w leśnictwach Zielona i Antoniuk Numer referencyjny: SA.270.106.2021 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: „Rozbudowa – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410025 2021-10-25
godz. 15:00
Podlaskie „Wdrożenie innowacyjnych wyrobów medycznych” 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż (instalacja i uruchomienie) f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412453 2021-10-25
godz. 12:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych w Gminie Szepietowo w 2022 roku. Numer referencyjny: IMK-II.271.6.2021 Przedmiotem zamówienia jest od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412295 2021-10-25
godz. 11:00
Podlaskie Zaprojektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego w ramach zadania: „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku" Numer referencyjny: ZDM-X.271.11.2021 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412342 2021-10-25
godz. 09:00
Podlaskie Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby gminy Michałowo. Numer referencyjny: IG.271.9.2021 Przedmiotem zamówienia są instalacje do wytwarzania energii ze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412428 2021-10-25
godz. 01:00
Podlaskie Odbieranie odpadów komunalnych 1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie wskazanych w zakresie zamówienia odpadów komunalnych z NIEruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8419272 2021-10-24
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuję brygad na elewację - Białystok Witam, W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję poj. pracowników lub brygad na ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408914 2021-10-22
godz. 23:59
Podlaskie Produkcja innowacyjnych opakowań Nano Protection Box z wykorzystaniem nanocząsteczek podtlenku grafenu Przedmiotem Zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409360 2021-10-22
godz. 11:15
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego - dwóch sprzętowych Next Generation Firewalli w układzie pracy klastra High Availability Numer referencyjny: ZK-DZP.262.101.2021 Przedmiotem zamówienia jest dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406385 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolno w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Numer referencyjny: RI.ZP.271.11.2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412463 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej z usługą dystrybucji do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w okresie 12 miesięcy tj. od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413031 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej z usługą dystrybucji do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418351 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku Numer referencyjny: EOP.332.21.21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 do Stacji Paliw ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406208 2021-10-20
godz. 23:59
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/S/S/PU/1/1.1.1/2021 Rura b/sz Ø21,3X4 L=6000 [mm] gat. S235/P235 ilość: 3 szt.Rura b/sz Ø48,3X3,6 L=6000 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403129 2021-10-20
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa preparatów do dezynfekcji Numer referencyjny: 42/2021 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji na okres 12 miesięcy Pakiet 01 Część nr 1 Szczegółowy o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394399 2021-10-20
godz. 11:15
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: ZK-DZP.262.96.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403352 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Świadcz usług serwis w zakr elektryczn polegając na:usuwaniu usterek i awarii, wykonyw prac systemat i konserwac-obsługowych oraz prowadzen gospodar materiałowej w obszarze urządzeń i obwodó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8325134 2021-10-20
godz. 09:00
Podlaskie Zakup i wdrożenie Komplementarnego Systemu Obsługi Dydaktyki (KSOD) wraz z wymaganymi usługami dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Numer referencyjny: AZP.25.2.15.2021 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397347 2021-10-19
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy do ZDL USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 Numer referencyjny: 08/SZ/2021 Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą ap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397405 2021-10-19
godz. 08:00
Podlaskie Zakup implantów ortopedycznych, endoprotez i narzędzi medycznych Numer referencyjny: 7/2021 Przedmiotem zamówienia jest zakup implantów ortopedycznych, endoprotez i narzędzi medycznych dla S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402519 2021-10-18
godz. 23:59
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/L/S/PU/1/1.1.1/2021 1. Drut spawalniczy – typ 1 – ilość: 2000 kg Opis:  Lity (nie powlekany, miedziowany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394613 2021-10-18
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w CM Revita 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków trwałych: sprzętu m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8395692 2021-10-18
godz. 15:00
Podlaskie „Wdrożenie innowacyjnych wyrobów medycznych” 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż (instalacja i uruchomienie) f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8395693 2021-10-18
godz. 15:00
Podlaskie „Zwiększenie konkurencyjności spółki MEDGAL poprzez wdrożenie własnej innowacyjnej technologii produkcji nowych wyrobów medycznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)