Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340550 2020-02-27 Podlaskie Usługa dostępu do Internetu przez łącze przewodowe dla Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345565 2020-02-27 Podlaskie Wykonanie i dostawa laboratoryjnego pieca indukcyjnego z kamorą próżniową w ramach projektu pn. Nowe kompozyty o metalicznej osnow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345564 2020-02-27 Podlaskie Dostawa oprogramowania - licencja na 18 użytkowników w ramach projektu PB 2.0 - Zintegrowany Program Rozwoju (POWR.03.05.00-00-Z22...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347137 2020-02-27 Podlaskie Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót na zadaniu: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300758 2020-02-27
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Hemodynamiki Numer referencyjny: DA.ZP.242.6.2020 1Szczegółowy opis przedmiotu zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330207 2020-02-27
godz. 09:00
Podlaskie Konserwacja podjazdu i opaski odwadniającej przy budynku nr 57 na terenie JW w Hajnówce (K – 741) Numer referencyjny: 06/PN/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7350741 2020-02-27
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu 5 budynków mieszkalnych jako oddzielnych inwestycji, znajdujących się w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7256539 2020-02-27
godz. 09:30
Podlaskie Nadzór Autorski podczas realizacji zadania: „Budowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi DW 682 nad linią kolejową nr 6 (E75) Zielonka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332871 2020-02-27
godz. 09:30
Podlaskie Naprawy i przeglądy sprzętu do utrzymania dróg i elektronarzędzi będących w posiadaniu RDW w Łomży. Naprawy i przeglądy sprzętu d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347897 2020-02-27
godz. 09:45
Podlaskie Usługa odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych typu medycznego o kodzie 18 01 03 (raz w mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347135 2020-02-27
godz. 09:50
Podlaskie Opracowanie dokumentacji pt.: Wykonanie ekspertyzy technicznej, której celem jest określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7306613 2020-02-27
godz. 10:00
Podlaskie Część I Zagospodarowanie centrum Czyżewa, Część II Urządzenie terenów zieleni wraz z wyposażeniem elementów małej architektury . ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331365 2020-02-27
godz. 10:00
Podlaskie Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Nowy Świat w Szepietowie. Numer referencyjny: I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340797 2020-02-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa elementów ogrodzeniowych ( znak sprawy: OZ/261/ER/D/47/20 ) 1. Dostawa elementów ogrodzeniowych - zadanie nr 1 ogrodzenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341145 2020-02-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa elementów ogrodzeniowych ( znak sprawy: OZ/261/ER/D/47/20 ) 1. Dostawa elementów ogrodzeniowych - zadanie nr 1 ogrodzenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339535 2020-02-27
godz. 10:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN i SN na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339534 2020-02-27
godz. 10:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN i SN na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 2 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342644 2020-02-27
godz. 10:00
Podlaskie : 1) wykonaniu opracowań map z projektem podziału 40 nieruchomości przeznaczonych pod wykonanie zadań: a) przebudowa z rozbudowa d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341328 2020-02-27
godz. 10:00
Podlaskie Zadanie nr 1: Usługi związane z wycinką i usuwaniem drzew oraz frezowaniem pni, wskazanych każdorazowo przez zamawiającego, na dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343643 2020-02-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa asortymentu do wykonywania hemodiafiltracji żylno - żylnej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7344535 2020-02-27
godz. 10:00
Podlaskie Usługa przeglądu, czyszczenia, dezynfekcji instalacji, urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z dostawą i wymianą fi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347332 2020-02-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wagi precyzyjnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333533 2020-02-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz papieru do ploterów Numer referencyjny: ZP.271.10.2020 1.P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331073 2020-02-27
godz. 10:00
Podlaskie Przeterg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów krioablacji balonowej żył płucnych wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7350394 2020-02-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7348402 2020-02-27
godz. 10:30
Podlaskie Szkolenia podnoszące kwalifikacje w zakresie obsługi, diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych dla uczestników projektu pn.: K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335103 2020-02-27
godz. 11:00
Podlaskie Wymiana pokryć dachowych na budynkach przy ul. Ciesielskiej 5, 5A w Suwałkach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7350406 2020-02-27
godz. 11:00
Podlaskie Świadczenie usług serwisu urządzeń, maszyn i infrastruktury w ZUOK w Białymstoku w zakresie instalacji, obwodów zabezpieczeniowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343749 2020-02-27
godz. 11:30
Podlaskie Zakup i dostawa programów komputerowych dla branży weterynaryjnej w ramach projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników” Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)