Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7442030 2020-11-10
godz. 13:00
Podlaskie Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku Numer referencyjny: Znak sprawy: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7442030 2020-12-08
godz. 13:00
Podlaskie Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku Numer referencyjny: Znak sprawy: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909159 2021-01-15 Podlaskie Dostawa sortów mundurowych leśnika do Nadleśnictwa Knyszyn w roku 2021 - SA.241.9.2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909167 2021-01-15 Podlaskie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Knyszyn Zamówienia publiczne Zaopatrzenie w środki ochrony indyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915186 2021-01-15 Podlaskie Przeprowadzenie szkoleń z nowej ustawy PZP w ramach projektu PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej realiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915215 2021-01-15 Podlaskie Wykonanie robót geodezyjnych w 2021 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915483 2021-01-15 Podlaskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na: 1) Przebudowę drogi gminnej Nr 15126213 (Nr działki 86) początek opracowania od ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916183 2021-01-15 Podlaskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na: 1) Przebudowę drogi gminnej Nr 151266B ( Nr działki 113) początek opracowania od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916614 2021-01-15 Podlaskie wykonanie remontu klatek i wiatrołapów w budynkach przy ul. Pietkiewicza 4E (klatka IV) ul. Pietkiewicza 6D (klatka IV), ul. Pietk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916700 2021-01-15 Podlaskie wymiana opon w samochodach służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wymiana opon odbywać się będzie w okresie o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916843 2021-01-15 Podlaskie wykonanie usług pn. Mycie floty samochodów służbowych będących w użytkowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917679 2021-01-15 Podlaskie Wycena kosztów opracowania systemu/aplikacji wspomagającej ocenę okresową nauczycieli akademickich, zgodnej z określonymi założeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919834 2021-01-15 Podlaskie Dostawa styropianu twardego EPS-200 w bryłach 1500x1200x1000mm - 48,0 m3.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7887830 2021-01-15
godz. 08:50
Podlaskie Budowa ciągu pieszego w Narewce na odcinku od DW687 do osiedla mieszkaniowego Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2020 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877133 2021-01-15
godz. 09:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi gminnej na terenie miasta Suwałki od ulicy Wylotowej do ulicy Sejneńs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891249 2021-01-15
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa żwiru i kruszywa do budowy i remontu dróg na obszarze Gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego w 2021r. Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890610 2021-01-15
godz. 09:00
Podlaskie Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych Numer referencyjny: ZP 11/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów dezynfekcyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7912248 2021-01-15
godz. 09:00
Podlaskie Dostosowanie budynku Prokuratury Okręgowej w Białymstoku do wymogów przeciwpożarowych Numer referencyjny: PO VII WB 261.8.2020 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904844 2021-01-15
godz. 09:45
Podlaskie Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka dla Urzędu Miejskiego w Choroszczy Numer referencyjny: Or – V.271.15.2020 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913224 2021-01-15
godz. 09:50
Podlaskie Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Masiewie Numer referencyjny: ZP.271.1.1.12.2020 1. Przedmiotem niniejszego zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877131 2021-01-15
godz. 10:00
Podlaskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nurzec w roku 2021 Numer referencyjny: S.270.09.2020 Wykonyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7887914 2021-01-15
godz. 10:00
Podlaskie CZĘŚĆ 1 Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w 2021 roku CZĘŚĆ 2 Koszenie trawy i chwastów na n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888426 2021-01-15
godz. 10:00
Podlaskie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach wraz z poprawą sprawnosci instalacji c.o., instalacja kolektora słone...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7907602 2021-01-15
godz. 10:00
Podlaskie Wspieramy rozwój usług opiekuńczych Przedmiotem zamówienia jest część 1 - dostawa pieczywa - będąca elementem zamówienia : Sukces...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902272 2021-01-15
godz. 10:00
Podlaskie Rewitalizacja placu umożliwiająca bezpieczne podejmowanie aktywności rekreacyjno – kulturalnych w Kolnie Numer referencyjny: RG.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909253 2021-01-15
godz. 10:00
Podlaskie sukcesywną dostawę odczynników do oznaczeń koagulologicznych dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Samodzielnego Pub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903731 2021-01-15
godz. 10:00
Podlaskie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mieszkań pracowniczych z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne Uniwersytetu Med...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904383 2021-01-15
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonie prac budowlano – montażowych dostosowania pól SN w stacjach WN/SN do nowych waru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909371 2021-01-15
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa żywności na potrzeby Klubu Seniora w Czyżewie funkcjonującego w ramach Projektu Wspieramy rozwój usług opiekuńczych!.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7907688 2021-01-15
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie prac polegających na zamontowaniu zabezpieczeń przed spadającym lodem na krawędzi dachu budynku C i D przy ul. Elektrycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)