Zlecenia - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10117091 2023-12-05
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego i Załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121671 2023-12-05
godz. 09:00
Podlaskie DZP.2344.55.2023 Zapytanie ofertowe na dostawę masek krtaniowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zgodnie z załącznikiem nr 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10125352 2023-12-05
godz. 09:00
Podlaskie SA.270.106.2023 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Żednia wraz z odkupem energii elektycznej wytworzonej z OZE w 2024 r. PRZEDMIOT POSTĘ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114203 2023-12-05
godz. 10:00
Podlaskie Odławianie bezdomnych psów na terenie gminy Czyżew.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122001 2023-12-05
godz. 10:00
Podlaskie SA.270.36.2023 Dostawa żwiru do naprawy dojazdów pożarowych i dróg leśnych Nadleśnictwa Białowieża. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakup i dostawa kruszywa Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108594 2023-12-05
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa opału-ekogroszku w ilości 26 ton o kaloryczności co najmniej 26 MJ/kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10010097 2023-12-05
godz. 14:00
Podlaskie KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA NOWEGO CENTRUM HAJNÓWKI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114601 2023-12-05
godz. 23:59
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa profili do obudowy, zgodnie z załączoną specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia. Zamówienie jest realizowanej w ramach projektu B+R, którego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115316 2023-12-05
godz. 23:59
Podlaskie Zlecę wykonanie drzwi. dwuskrzydłowe 3m na 3m ocieplane. Pilne.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10058297 2023-12-05
godz. 23:59
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie PRAC INSTALACYJNO-MONTAŻOWYCH linii technologicznej do obróbki cieplnej mąki oraz instalacji pary procesowej wraz z dostawą orurowania i elementów i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10061327 2023-12-06 Podlaskie Poszukuje ekipy do elewacji - Suwałki Witam, Poszukuje ekipy do elewacji. Lokalizacja: Suwałki. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116366 2023-12-06 Podlaskie Usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Piątnica, ich transport, sterylizacja lub kastracja, chipowanie oraz sprawowaniu opieki nad nimi w schronisku w 2024 r. (2)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117099 2023-12-06 Podlaskie Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych, trójdzielnych ściennych oraz stojących na biurko na 2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117100 2023-12-06 Podlaskie Remont pomieszczeń Obwodu Drogowego w Szczuczynie Remont pomieszczeń Obwodu Drogowego w Szczuczynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120582 2023-12-06 Podlaskie Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w tematyce biznesowej w ramach projektu: Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123199 2023-12-06 Podlaskie Wykonanie i dostarczenie okładek pod wskazany adres: 1) 8 000 okładek do listów gratulacyjnych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego z siedzibą przy ul. Branickiego 3/5 w Białymstoku, spełniają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10127826 2023-12-06 Podlaskie Zlecę transport: Meble

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10111971 2023-12-06
godz. 08:00
Podlaskie Dostawa i konserwacja systemów alarmowych i ppoż z podziałem na 6 zadań Zadanie nr 1: Konserwacja i przegląd techniczny, naprawa awaryjna Systemów i Urządzeń Alarmowych (SiUA) w WCR w Biały...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10129310 2023-12-06
godz. 08:00
Podlaskie Wykonanie prac polegających na odbiorze, transporcie oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisk w ilości minimalnej 80,040 Mg w terminie uzgodnionym z Zamawiającym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118913 2023-12-06
godz. 09:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe dot. usuwania wyrobów zawierających azbest

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10128031 2023-12-06
godz. 09:00
Podlaskie WGN.6870.74.2023 Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej na potrzeby budynku biurowo-administracyjnego przy ul. Nowej 2 w Łomży PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa i montaż kompensatora mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10110780 2023-12-06
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie w ruchu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (naprawy i konserwacja) użytkowanych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116607 2023-12-06
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych Dyrektor Uniwers...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117570 2023-12-06
godz. 10:00
Podlaskie Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części. Część 1 Bio-Rad bc.xlsx Część 2 CORMAY bc.xlsx C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119896 2023-12-06
godz. 10:00
Podlaskie dostawa siedmiu aparatów fotograficznych wraz z akcesoriami na potrzeby pracowników referatów kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123630 2023-12-06
godz. 10:00
Podlaskie Przygotowanie i dostarczenie paczek żywnościowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach Przedmiotem zapytania jest dostarczenie artykułów spożywczych do Miej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10109709 2023-12-06
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa Odzieży ochronnej wielokrotnego użytku i akcesorii do pomieszczeń typu cleanroom

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10109711 2023-12-06
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (nożyczki, pęsety, kleszcze)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114200 2023-12-06
godz. 12:00
Podlaskie Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego. Dostawa wraz z rozładunkiem dostarczonego oleju opałowego odbywać się będzie środkiem transportu Wykonawcy oraz na jego koszt. Olej opałowy musi być...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10113703 2023-12-06
godz. 12:00
Podlaskie ochronę planowanych wydarzeń w Klubie Studenckim CoNieCo w 2024 r. Ochrona osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)