Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8419535 2021-10-04
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w roku szkolnym 2021/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8419507 2021-10-04
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zapytania ofertowego, przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności, jest zamówienie usługi związanej z organizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8419272 2021-10-24
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuję brygad na elewację - Białystok Witam, W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję poj. pracowników lub brygad na ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8419023 2021-10-05
godz. 09:00
Podlaskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę schodołazu kroczącego z podjazdem do Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli dostawę schodołazu kroczącego z podjazdem do Zakład...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418351 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku Numer referencyjny: EOP.332.21.21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 do Stacji Paliw ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418198 2021-10-27
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa trzech pojazdów patrolowych wyposażonych w system identyfikacji tablic rejestracyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr LT-PL-5R-400 Numer referencyjny: spra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418172 2021-10-04
godz. 16:00
Podlaskie Dobre miejsce 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych na stacjach benzynowych na terenie powiatów bielsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418098 2021-10-29
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa asortymentu do Kliniki Okulistyki Numer referencyjny: 64/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu do Kliniki Okulistyki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilość, a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418083 2021-10-05
godz. 09:00
Podlaskie Dostawy workowanego węgla kamiennego sortymentu ekogroszek do Aresztu Śledczego w Hajnówce Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy w sezonie grzewczym 2021/2022 do Aresztu Śledczego w H...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418012 2021-10-26
godz. 09:00
Podlaskie Rozbudowa – modernizacja zbiorników małej retencji w leśnictwach Zielona i Antoniuk Numer referencyjny: SA.270.106.2021 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: „Rozbudowa – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417992 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Zakup z dostawą prefabrykatów drogowych do wykonania miejsc postojowych wraz z dojazdem na ul. Widowskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417985 2021-10-08
godz. 11:00
Podlaskie Utrzymanie czystości przez usuwanie graffiti znajdujących się na ekranach akustycznych i na obiektach, przy drogach administrowany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417982 2021-10-04
godz. 00:00
Podlaskie Wykonanie opracowań geotechnicznych dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odc. Czyżew Sutki-Czyżew

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417950 2021-09-30
godz. 12:00
Podlaskie Usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć w formie stacjonarnej, obejmujących swym zakresem zarówno wykłady jak i ćwiczenia w ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417847 2021-10-04
godz. 12:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby projektu: "Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417770 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej PV Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym z zał. nr 1 do SWZ nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417647 2021-10-05
godz. 10:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN na terenie działalności Rejonu Energetycznego Suwałki PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 2 części (PNO).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417645 2021-10-04
godz. 10:00
Podlaskie Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku magazynowo - warsztatowym Posterunku Energetycznego Giżycko. Giżycko ul. Przemysłowa 3.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417587 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wełny mineralnej na siatce (znak sprawy: OZ/261/MWI/D/289/21)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417579 2021-10-04
godz. 10:30
Podlaskie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2389B na odcinku ul. Nowej w m. Supraśl, od ul. Dolnej do ul. Białostockiej - pełnienie funkcji in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417488 2021-10-08
godz. 09:00
Podlaskie Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w formule zaprojektuj i wybuduj 1. Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417464 2021-10-04
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy ścieżek rowerowych Część 1: Część 1. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Spacerowej w Zambrowie do ronda przy DK63 w Nagórkach Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417339 2021-10-01
godz. 23:59
Podlaskie „Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania i wykonania prototypów dwóch nowych produktów do zastos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417266 2021-10-12
godz. 10:00
Podlaskie Remont pomieszczeń w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku (2) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku Podla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417241 2021-10-04
godz. 10:30
Podlaskie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2389B na odcinku ul. Nowej w m. Supraśl, od ul. Dolnej do ul. Białostockiej - pełnienie funkcji inspektora nadzoru” ZP.2620.55.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417239 2021-10-11
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n.: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II nawierzchnia bitumiczna.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416351 2021-10-11
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa pomieszczeń socjalnych na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki –Bierestowica Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń socjalnych w budynku nr 1 na drogowym przejści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416100 2021-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Przeprowadzenie badań rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416097 2021-09-29
godz. 10:30
Podlaskie Usługa supportu macierzy dyskowych CKZ na okres 1 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416095 2021-10-08
godz. 11:00
Podlaskie Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)