Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8465908 2021-11-04
godz. 00:00
Podlaskie Potrzebuję opinii gruntu pod budowę domu - Białystok Potrzebuję opinii gruntu pod budowę domu. Mam ekspertyzę geologiczną gruntu i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465321 2021-10-25
godz. 09:00
Podlaskie Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby projektu pn. "Wsparcie ku lepszej przyszłości” o nr RPPD.07.01.00-20-0267/19 realizowane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465271 2021-11-16
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wapna hydratyzowanego w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok Numer referencyjny: OZ/260/KD/D/08/21 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465246 2021-11-17
godz. 10:00
Podlaskie Usługa związana z utrzymaniem porządku i czystości na działkach będących w zarządzaniu Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w podziale na dwa zadania. Numer referencyjny: TO.263.46.2021 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465087 2021-10-28
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 6 części. Numer referencyjny: AZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465076 2021-11-03
godz. 09:00
Podlaskie Przetarg NIEograniczony na dzierżawę automatycznych analizatorów do badań chemii klinicznej oraz immunochemii z ewentualną możliwością zintegrowania w jeden system wraz z dostawą odczynników...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465051 2021-11-17
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części Numer referencyjny: AZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8463847 2021-10-25
godz. 10:00
Podlaskie Nowoczesna szkoła oknem na świat w Gminie Siemiatycze Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Szkoły Podstawowej nr 3 w Si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8463099 2021-10-25
godz. 10:00
Podlaskie Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia 27 godzin zajęć warsztatów manualnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8463006 2021-10-18
godz. 12:00
Podlaskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Augustów Część I: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462998 2021-10-29
godz. 12:00
Podlaskie Przebudowa dwóch przejść dla pieszych na ul. A. Mickiewicza (droga gminna Nr 107183B) i jednego przejścia dla pieszych na ul. Biał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462996 2021-10-19
godz. 00:00
Podlaskie Wykucie dwóch otworów okiennych wraz z montażem okien w pawilonach odpraw na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki-Bierestowica

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462963 2021-10-25
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych budowy sieci elektroenergetycznej SN związanej z PNO na terenie działalności Rejonu Energetycznego Ełk PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462953 2021-10-20
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie nowego ogrodzenia na odcinku komunikacyjnym w obrębie strefy kontroli przed Budynkiem Kontroli Szczegółowej (BKS) nr 4A ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462949 2021-10-21
godz. 12:00
Podlaskie Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg w zakresie odśnieżania, usuwania zasp śnieżnych i likwidacji gołoledzi na drogach (ulica...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462931 2021-10-20
godz. 00:00
Podlaskie Przeklasyfikowanie gruntów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462929 2021-10-21
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Deszczowni na Szkółce w Leśnictwie Wilanowo - na terenie Nadleśnictwa Nurzec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462924 2021-10-21
godz. 00:00
Podlaskie Pełnienie funkcji asystenta projektu: Działania monitoringowe w obszarach Natura 2000 województwa podlaskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462911 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej na działce 845 w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462909 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie-Nadzór Wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462907 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie-Nadzór Wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462904 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie-Nadzór Wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462898 2021-10-21
godz. 08:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie-Nadzór Wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462890 2021-10-29
godz. 11:00
Podlaskie Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiśniowej w Grabówce gm. Supraśl

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462887 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług w postaci pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn. budowa łącznika ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462736 2021-10-26
godz. 10:00
Podlaskie Specyfikacja Specyfikacja techniczna narzędzi do gięcia elementów stalowych (składowe zestawu): 1) Trzpień do gięcia rury o średni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462727 2021-11-16
godz. 23:59
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/10/2021/1.3 RPOWP - zakup, dostawa i montaż dwumodułowej instalacji odciągowo-odpylającej - 1 szt. OPIS P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462625 2021-10-21
godz. 00:00
Podlaskie Firma budowlana poszukuje pracowników przy docieplaniu domków - Białystok Witam, Firma budowlana poszukuje pracowników przy dociep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462570 2021-11-03
godz. 00:00
Podlaskie Potrzebuję murarza do postawienia ścian wiaty - Mońki Witam, Potrzebuję murarza do postawienia ścian wiaty. Pilne. Zainteresowanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462526 2021-10-21
godz. 12:00
Podlaskie O.26.40.2021.EJ Dostawa i montaż sprzętu AGD i RTV do Centrum Usług Społecznych w Łapach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Część I: dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)