Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7304486 2020-02-07
godz. 10:00
Podlaskie Zakup paliw na terenie miasta Hajnówka Numer referencyjny: 2020/PN/PAL/01 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup benzyny (95 oktanó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7304273 2020-02-05
godz. 00:00
Podlaskie 1. Przetrząsacz pokosów o szerokości roboczej 5-5,3 m.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7304268 2020-02-05
godz. 00:00
Podlaskie Opryskiwacz zawieszany poj. 1548 - 1720 l

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7304065 2020-02-05
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa pn. Dostawa chemikaliów do uzdatniania wody w latach 2020-2021r. do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Biały...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303414 2020-02-07
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów na remonty dróg gminnych Numer referencyjny: SZ.271.1.2020 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mate...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303397 2020-02-06
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa kruszywa naturalnego Numer referencyjny: ZPK. 271.4 2020 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa : 1) Mieszanki k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303370 2020-02-14
godz. 10:50
Podlaskie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w podziale na 3 części: CZĘŚĆ 1 „Zaprojektowanie i budowa schodów dla pieszych przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303293 2020-01-31
godz. 09:00
Podlaskie Wsparcie psychologiczne realizowane na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. Zamówienie składa się z dwóch częśc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303277 2020-01-31
godz. 09:00
Podlaskie Poradnictwo zawodowe realizowane na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach poprzez wsparcie uczestników Klubu Inte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303257 2020-02-03
godz. 16:00
Podlaskie Obsługa wyjazdów zagranicznych zlecanych przez Zamawiającego Obsługa zagranicznych wyjazdów zlecanych przez Zamawiającego obejmuje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303234 2020-02-28
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 793/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do realizacji projektu pt. „Mobilna linia przetwarzan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303232 2020-02-05
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 1/TARTAK_SIEMIANÓWKA/2020 zakup linii obróbczej do efektywnego cięcia drewna Przedmiotem zamówienia jest za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303227 2020-02-05
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 2/UE/2020 na usługę wynajmu sali szkoleniowej, zakwaterowania oraz wyżywienia, w celu realizacji szkoleń. Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303226 2020-02-05
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 1/UE/2020 na usługę wynajmu sali szkoleniowej, zakwaterowania oraz wyżywienia, w celu realizacji szkoleń. Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303202 2020-02-06
godz. 12:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej wszystkich branż budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Sy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303069 2020-02-28
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 25/KBR/S/PU/01.02.01-20-0165/19 dotyczące dostarczenia materiałów do Stanowiska badawczego, badającego wpływ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303066 2020-02-04
godz. 00:00
Podlaskie Przedmiotem zapytania ofertowego, przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest zamówienie badań laboratoryjnych produkt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302995 2020-02-03
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr. 1/7.1/KiK/Akces/2020 dot. kompleksowej organizacji szkoleń zawodowych Kompleksowa organizacja szkoleń zawo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302970 2020-02-04
godz. 00:00
Podlaskie Zakup, dostawa i posadowienie domków rekreacji indywidualnej Projekt Partnerski: Lider: INFO-PROJEKT Marek Kuźmicki Ul. Staszic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302949 2020-02-12
godz. 00:00
Podlaskie Zamówienie dotyczy budowy wiaty produkcyjno-magazynowej wraz zapleczem socjalnym zgodnie z dokumentacją techniczną dostępną w sied...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302733 2020-02-04
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlano-montażowych w branży elektroenergetycznej na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302732 2020-02-04
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlano-montażowych w branży elektroenergetycznej na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302731 2020-02-04
godz. 10:00
Podlaskie „Sukcesywne opracowanie dokumentacji projektowych dla przyłączy kablowych na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Bia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302280 2020-02-07
godz. 16:00
Podlaskie Dostawa do siedziby Zamawiającego i sprzedaż generatora SURGE z wyposażeniem dodatkowym w postaci sieci CDN, zgodnego z opisem prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302082 2020-01-31
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa doposażenia zaplecza technicznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302081 2020-01-31
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa materiałów zużywalnych na zajęcia praktyczne w ramach szkoleń endodentycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302080 2020-02-03
godz. 15:00
Podlaskie Dostawa analizatora składu ciała dla Zakładu Bromatologii UMB

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302079 2020-02-07
godz. 12:00
Podlaskie Szkolenie z zakresu wielopłaszczyznowej diagnostyki jakości skóry

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302046 2020-02-07
godz. 09:00
Podlaskie Naprawy i przeglądy wraz z częściami samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, osprzętu do ciągników, pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302013 2020-02-12
godz. 10:00
Podlaskie Rewitalizacja Miasta Kolno z uwzględnieniem ważnych obszarów o znaczeniu historycznym i społecznym Numer referencyjny: RG.271.2.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)