Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8070312 2021-04-27
godz. 12:00
Podlaskie dobór i dostawa membran dyfuzyjnych systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego w komorach nitryfikacji nr 4.1. i 4.2. do procesu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082575 2021-05-04
godz. 15:00
Podlaskie W Poszukiwaniu Modelowych Rozwiązań 1. Celem zamówienia jest wykonanie, zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084262 2021-04-26
godz. 23:59
Podlaskie EHES – Innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych Przedmiotem zamówienia jest oprogramowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085024 2021-04-27
godz. 10:00
Podlaskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086235 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług związanych z odbiorem odpadów niebezpiecznych z Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087997 2021-04-28
godz. 12:00
Podlaskie W Poszukiwaniu Modelowych Rozwiązań 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych przez specjalistów, tj. psychologa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087673 2021-05-07
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn. „Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090923 2021-04-29
godz. 10:00
Podlaskie W Poszukiwaniu Modelowych Rozwiązań 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do mieszkania wspom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090919 2021-04-29
godz. 10:00
Podlaskie W Poszukiwaniu Modelowych Rozwiązań 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji w ramach bie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090924 2021-04-29
godz. 10:00
Podlaskie W Poszukiwaniu Modelowych Rozwiązań 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji w ramach bie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8091127 2021-04-29
godz. 10:00
Podlaskie W Poszukiwaniu Modelowych Rozwiązań 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych przez specjalistów, tj. psycholog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092290 2021-04-29
godz. 10:00
Podlaskie W Poszukiwaniu Modelowych Rozwiązań 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do mieszkania wspom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072378 2021-04-23
godz. 11:00
Podlaskie Wykonanie zabiegów kastracji/sterylizacji psów i kotów z terenu Bargłów Kościelny w 2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087441 2021-04-26
godz. 09:00
Podlaskie SA.270.11.2021 PEŁNIENIE DYŻURÓW PPOŻ W PUNKCIE ALARMOWO-DYSPOZYCYJNYM (PAD) W BIURZE NADLEŚNICTWA BIAŁOWIEŻA W 2021 ROKU. PRZEDM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7442030 2020-11-10
godz. 13:00
Podlaskie Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku Numer referencyjny: Znak sprawy: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7442030 2020-12-08
godz. 13:00
Podlaskie Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku Numer referencyjny: Znak sprawy: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7442030 2021-06-21
godz. 13:00
Podlaskie Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku Numer referencyjny: Znak sprawy: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7856740 2021-05-06
godz. 10:30
Podlaskie Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego w Bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8035482 2021-04-26
godz. 09:00
Podlaskie Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „TOOLCO” Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038146 2021-04-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa ambulansów medycznych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku Numer referencyjny: EOP.332.5.21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa am...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038167 2021-04-29
godz. 09:00
Podlaskie Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na: „Budowę i rozbudowę dr. woj. Nr 652 wraz z dr. obiektami inż. i NIEzbędną in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038863 2021-04-23 Podlaskie Poszukujemy brygad do stanów surowych - Białystok Poszukujemy brygad do stanów surowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8041262 2021-04-29
godz. 09:00
Podlaskie Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na: „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 wraz z drogowymi obiektami inż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043395 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej” Numer referencyjny: K-DZP.262.25.2021 Część 1. Komputer prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043399 2021-04-27
godz. 09:30
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich” Numer referencyjny: Dzp-391/4/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8046700 2021-04-29
godz. 10:00
Podlaskie SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja Organizacja udziału w charakterze wystawcy w międ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047319 2021-04-30
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa preparatów do dezynfekcji do Apteki USKwB Numer referencyjny: 6/2021 Pakiet nr 1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047320 2021-04-30
godz. 08:00
Podlaskie Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do Zakładu Laboratoryjnego Diagnostyki Pediatrycznej Numer referencyjny: PN-3/21/14 D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8048216 2021-04-30
godz. 23:59
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2021/1.3 RPOWP na zakup, dostawę i montaż siedmiokolorowej maszyny drukującej UV LED z funkcją foliowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8048199 2021-04-29
godz. 10:00
Podlaskie SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja Organizacja misji gospodarczej do ZEA w ramach Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)