Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8379201 2021-09-30
godz. 08:00
Podlaskie Termomodernizacja osady Balinka. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: Termomodernizacja osady Balinka nr. zadania BU/2019/07, nr. inw. M20/106/1. Modernizacja polegająca na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399254 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa części budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404750 2021-10-01
godz. 12:00
Podlaskie Dobór, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch dmuchaw promieniowych na łożyskach powietrznych z automatyką kontrolno - pomi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407404 2021-09-27
godz. 23:59
Podlaskie W Poszukiwaniu Modelowych Rozwiązań 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez opiekunów (asystentów) osób niepełnosp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408558 2021-09-29
godz. 09:00
Podlaskie Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Augustowie 14/ZP/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410526 2021-09-28
godz. 14:00
Podlaskie Renowacja boiska szkolnego ORLIK 2012 zlokalizowanego na terenie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412207 2021-10-07
godz. 10:00
Podlaskie Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie i dostępu do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – postępowanie 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415717 2021-10-11
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi nr 664. Etap I: km rob 0+000,00 ÷ 1+800,00.”.W ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415615 2021-10-08
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa ulicy Wspólnej, modernizacja drogi dojazdowej do bulwaru oraz ciągu pieszego między ul. Lipową a Jeziorną w Augustowie 4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413153 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratownictwa – technicznego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Augustowie 4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8395168 2021-10-04
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę wywóz szamb - Bakałarzewo Zlecę wywóz szamb. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409621 2021-10-06
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dreństwo” na odcinku długości 547 m.Projektowany odcinek trasy przebiega prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416059 2021-10-01
godz. 09:00
Podlaskie PRZYGOTOWYWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĄCYCH SIĘ WRAZ Z DOWOZEM DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie gorących posiłków składaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405621 2021-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa paszy dla żubrów w hodowli zamkniętej i hodowli wolnej do Białowieskiego Parku Narodowego. Część 1: Dostawa buraków pastewnych wraz z ich rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410482 2021-09-27
godz. 09:00
Podlaskie Kontrola okresowa instalacji elekrycznej w budynkach Nadleśnictwa Białowieża PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kontrola okresowa instalac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412220 2021-10-07
godz. 11:00
Podlaskie Dostosowanie i wyposażenie szkolnej terenowej pracowni do kształcenia praktycznego w zawodzie technik leśnik – I etap Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie i wyposażenie szkolnej terenow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413365 2021-10-07
godz. 11:00
Podlaskie Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce I Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 sztuczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413533 2021-09-29
godz. 15:30
Podlaskie Dostawa materiału (tarcicy iglastej) do bieżących napraw płotów w rezerwatach nr 1, nr 2, nr 4 Ośrodka Hodowli Żubrów. Łączna iloś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415501 2021-09-29
godz. 10:00
Podlaskie S.270.2.2021 Dostawa 450 m3 żwiru drogowego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa 450 m3 żwiru drogowego Dostawa 450 m3 żwiru drogowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8355325 2021-09-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa obłożenia pola operacyjnego, elementów zużywalnych oraz akcesoriów na potrzeby Bloku Operacyjnego i OIT Numer referencyjny: DA.ZP.242.34.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8355301 2021-09-27
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych Numer referencyjny: WT.2370.14.2021 Przedmiot zamówienia stanowi dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8360748 2021-09-30
godz. 23:59
Podlaskie Wzmocnienie konkurencyjności firmy Concession Europe Sp. z o.o. poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287976 2021-09-30
godz. 10:50
Podlaskie Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Zachód” (z węzłem) – węzeł „Kolno” (bez węzła), na długości około 12,922 km [S61] + DK 64 [GP] 6,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8360483 2021-09-27
godz. 09:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych. Numer referencyjny: AZP.25.1.48.2021 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8361113 2021-09-29
godz. 12:00
Podlaskie Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie- Polskie Centrum BIM 1. Celem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8363289 2021-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8363306 2021-09-27
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 19 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych Numer referencyjny: AZP.25.1.47.2021 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8361314 2021-09-28
godz. 10:00
Podlaskie SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8364528 2021-09-29
godz. 12:00
Podlaskie wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi normami, robót budowlanych obejmujących w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8365907 2021-10-01
godz. 10:00
Podlaskie Usługa związana z utrzymaniem porządku i czystości na działkach będących w zarządzaniu Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w podziale na cztery zadania. Numer referencyjny: TO.GE.263.38...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)