Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8430761 2022-02-01
godz. 15:00
Podlaskie Opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą wraz z wieżą widokową i zagospodarowaniem terenu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442680 2021-11-08
godz. 10:00
Podlaskie Odbieranie oraz transport odpadów do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości, na których NIE zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461522 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie - Nadzór W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8463006 2021-10-18
godz. 12:00
Podlaskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Augustów Część I: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461651 2021-10-22
godz. 09:00
Podlaskie Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Augustowskiego w sezonie zimowym 2021/2022 Część 1: Zadanie nr 1Zimowe utrzymanie ulic powiatowych wraz z parkingami na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462898 2021-10-21
godz. 08:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie-Nadzór Wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462904 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie-Nadzór Wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462909 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie-Nadzór Wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462907 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie-Nadzór Wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444603 2021-10-22
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Ogólnodostępny plac zabaw przy Punkcie Przedszkolnym w Bargłowie Kościelnym”.2. Zakres prac obejmuje:- roboty przygotowawcze:• organiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394399 2021-10-20
godz. 11:15
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: ZK-DZP.262.96.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394613 2021-10-18
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w CM Revita 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków trwałych: sprzętu m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394500 2021-10-18
godz. 11:00
Podlaskie Budowa oraz modernizacja przystanków kolejowych: Kleszczele, Suchowolce na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku" w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397347 2021-10-19
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy do ZDL USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 Numer referencyjny: 08/SZ/2021 Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą ap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400853 2021-10-16 Podlaskie Zlecę roboty ciesielskie, murarskie, zbrojarskie - Białystok Witam, W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję do współpracy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400384 2021-10-18
godz. 15:00
Podlaskie „Uruchomienie produkcji łatwo otwieralnego opakowania kartonowego o wysokiej odporności na działanie olejków eterycznych” Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403129 2021-10-20
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa preparatów do dezynfekcji Numer referencyjny: 42/2021 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji na okres 12 miesięcy Pakiet 01 Część nr 1 Szczegółowy o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403352 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Świadcz usług serwis w zakr elektryczn polegając na:usuwaniu usterek i awarii, wykonyw prac systemat i konserwac-obsługowych oraz prowadzen gospodar materiałowej w obszarze urządzeń i obwodó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409360 2021-10-22
godz. 11:15
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego - dwóch sprzętowych Next Generation Firewalli w układzie pracy klastra High Availability Numer referencyjny: ZK-DZP.262.101.2021 Przedmiotem zamówienia jest dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412295 2021-10-25
godz. 11:00
Podlaskie Zaprojektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego w ramach zadania: „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku" Numer referencyjny: ZDM-X.271.11.2021 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412320 2021-10-27
godz. 11:30
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: ZK-DZP.262.92.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412394 2021-10-27
godz. 08:00
Podlaskie Dostawa implantów stosowanych w korekcji deformacji kręgosłupa oraz w leczeniu operacyjnym urazów kręgosłupa Numer referencyjny: PN-19/21/29 Przedmiotem zamówienia są dostawy implantów stoso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418098 2021-10-29
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa asortymentu do Kliniki Okulistyki Numer referencyjny: 64/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu do Kliniki Okulistyki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilość, a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418012 2021-10-26
godz. 09:00
Podlaskie Rozbudowa – modernizacja zbiorników małej retencji w leśnictwach Zielona i Antoniuk Numer referencyjny: SA.270.106.2021 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: „Rozbudowa – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418198 2021-10-27
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa trzech pojazdów patrolowych wyposażonych w system identyfikacji tablic rejestracyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr LT-PL-5R-400 Numer referencyjny: spra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418351 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku Numer referencyjny: EOP.332.21.21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 do Stacji Paliw ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8419272 2021-10-24
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuję brygad na elewację - Białystok Witam, W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję poj. pracowników lub brygad na ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418426 2021-10-26
godz. 09:00
Podlaskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji: Rozbudowa – modernizacja zbiorników małej retencji w leśnictwach Zielona i Antoniuk Numer referencyjny: SA....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8422315 2021-10-29
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w CM Revita 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków trwałych: sprzętu m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8422735 2021-10-29
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w CM Revita 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków trwałych: sprzętu m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)