Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7911362 2021-02-11
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wyposażenia i modernizacja Poradni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915276 2021-02-09
godz. 10:00
Podlaskie “ Wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa STALMET poprzez wykorzystanie strategii wzorniczej i wdrożenie do produkcji innow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7934056 2021-02-03
godz. 12:00
Podlaskie Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu Wykonanie i dostawa strojów i obuwia ludowego: Część 1 Stroje ludowe dla dzieci i młodzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7442030 2020-11-10
godz. 13:00
Podlaskie Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku Numer referencyjny: Znak sprawy: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7442030 2020-12-08
godz. 13:00
Podlaskie Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku Numer referencyjny: Znak sprawy: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7881661 2021-03-01
godz. 10:30
Podlaskie Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych przez Policję na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7882340 2021-01-26
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usługi zabiegów eksploatacyjnych w sieci WN i SN na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7886113 2021-01-25
godz. 23:59
Podlaskie Zwiększenie potencjału Centrum B+R w zakresie alternatywnych technologii napędzania pojazdów Zakup, instalacja i uruchomienie 1 s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885692 2021-02-10
godz. 10:00
Podlaskie Usuwanie z terenu miasta Białegostoku odpadów, w tym wykazujących właściwości NIEbezpieczne Numer referencyjny: DGK-IV.271.110.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7887490 2021-02-01
godz. 10:00
Podlaskie Przegląd 1177 sztuk łączników SN sterowanych zdalnie na potrzeby Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A. – 6 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7896378 2021-02-01
godz. 17:00
Podlaskie Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego prof. Władysława Bartoszewskieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895339 2021-01-27
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894908 2021-01-25
godz. 09:00
Podlaskie Zakup sprzętu i aparatury medycznej Numer referencyjny: DA.ZP.242.67.2020 Pakiet nr 1Aparat ultrasonograficzny w ilości 1 sztSzcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897426 2021-02-01
godz. 11:00
Podlaskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości z terenu miasta Białegostoku w terminie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895072 2021-01-26
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz akcesoriów okulistycznych Numer referencyjny: 121/2020 Pakiet nr 1Jednorazowe akcesoria ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895099 2021-01-25
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa implantów ortopedycznych. Numer referencyjny: DA.ZP.242.68.2020 Pakiet nr 1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897148 2021-01-29
godz. 08:00
Podlaskie Dostawa leków Numer referencyjny: PN - 45/20/1 Pakiet 11 Betametazon + klotrimazol + gentamycyny siarczan (0.5mg+10mg+1mg)/g maść ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7891471 2021-02-16
godz. 10:30
Podlaskie Zakup systemu informatycznego ANPR służącego do odczytu i analizy tablic rejestracyjnych na potrzeby KWP w Białymstoku Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891832 2021-01-29
godz. 08:00
Podlaskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań związanych z wykonaniem robót budowlano-montażowych na sieciach gazowych na terenie dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897024 2021-02-04
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897308 2021-01-29
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa implantów do zaopatrywania złamań w obrębie ręki i stopy Numer referencyjny: 131/2020 Implanty do zaopatrywania złamań w o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898727 2021-02-03
godz. 08:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: 1.Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn. „Budowa sieci ga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894800 2021-02-08
godz. 10:50
Podlaskie Projekt i budowa obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8 Numer referencyjny: O.BI.D-3.2410.15.2020 Zamówienie polega na wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898929 2021-02-11
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usługi odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 6 zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894598 2021-01-29
godz. 10:30
Podlaskie Studium wykonalności zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa basenu miejskiego w Białymstoku Numer referencyjny: URB-X.271.3.2020 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894814 2021-02-05
godz. 10:50
Podlaskie Projekt i budowa Obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8 Numer referencyjny: O.BI.D-3.2410.16.2020 Zamówienie polega na wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897239 2021-01-26
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do hemodializ Numer referencyjny: 125/2020 Pakiet nr 1 – Linie krwi do hemodializy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7895270 2021-01-25
godz. 10:50
Podlaskie Pełnienie nadzoru nad kontraktami: 1) projekt i budowa obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8; 2) projekt i budowa obwodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903172 2021-01-28
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę pokrycie dachu blachą oraz inne robty ogólnobudowlane - Białystok Zlecę pokrycie dachu blachą oraz inne robty ogólnobudowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903238 2021-01-29
godz. 23:59
Podlaskie OŁDAKI – odnawialne źródła energii w SUNRISE PV Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o moc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)