Przetargi i zamówienia - Suwałki - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8453316 2021-10-18
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuję ekipy do wykonania prac wykończeniowych - Suwałki Witam, Poszukuję ekipy do wykonania prac wykończeniowych. Tynki na ści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453317 2021-10-18
godz. 00:00
Podlaskie Szukam fachowca do naprawy rynny - Suwałki Witam, Szukam fachowca do naprawy rynny. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433119 2021-10-18
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki Część 1: Część 1: Remont wolnego lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku przy ul. Ciesielska 3 w Suwałkach.a) Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448208 2021-10-18
godz. 09:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowych rozbiórki budynków gospodarczych i garażowych przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20, 26 w Suwałkach, stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki Część 1: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8427573 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo – Filipów w km 9+800 – 10+220 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436683 2021-10-19
godz. 08:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: Rozwój infrastruktury Zakładu poprzez zagospodarowanie części terenu od strony Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach, pole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441903 2021-10-19
godz. 09:00
Podlaskie Zajęcia zdalne dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Suwałkach w ramach projektu: „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap” Część 1: Część 1 – Zajęci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442502 2021-10-19
godz. 09:00
Podlaskie Zajęcia zdalne dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Suwałkach w ramach projektu: „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap” Część 1: Część 1 – Zajęci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454622 2021-10-20
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa warzyw i owoców do Aresztu Śledczego w Suwałkach. Część 1: Burak ćwikłowy- klasa I, korzenie zdrowe (bez oznak gnicia, śladów pleśni, zmarznięcia), czyste, twarde, jędrne, kształtne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454632 2021-10-20
godz. 11:00
Podlaskie Modernizacja oraz wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w 2 (dwóch) salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Suwałkach Przedmiotem postępowania jest dostawa i wdrożen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436670 2021-10-21
godz. 08:00
Podlaskie 3.1.Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Płociczno-Tartak” w celu poprawienia bezpieczeństwa ruch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442503 2021-10-21
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa pomocy dydaktycznych – sprzętu do zajęć sportowych (ruchowych) z elementami gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu: „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap” Część 1: Część 1 – pomoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458525 2021-10-21
godz. 09:40
Podlaskie Podwykonawstwo pracy przewozowej wykonywanej przez PGK w Suwałkach Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442501 2021-10-22
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza, polegających na: Rozbudowie drogi gminnej nr 101269B - ul. Krzywó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445615 2021-10-22
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie prac budowlanych remontowo konserwacyjnych na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o Część 1: CZĘŚĆ 1 – REJON 1 - Wykonanie pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448571 2021-10-22
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu parkingowego na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444002 2021-10-25
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku w budynkach i terenie oraz pielęgnacji terenów zielonych w zasobach Administracji Osiedla Centrum w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Su...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458589 2021-10-26
godz. 10:00
Podlaskie „Dostawa papierowych bonów towarowych” 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa bonów towarowych w wersji papierowej zwanych dalej „bonami” – w ilościach, nominałach i po cenach d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458887 2021-10-27
godz. 08:00
Podlaskie 1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Suwałki i jednostek organizacyjnych objętych budżetem gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych (gminnych jed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453638 2021-10-27
godz. 09:00
Podlaskie Przebudowa byłego hotelu „Suwalszczyzna” na cele administracji samorządowej wraz z termomodernizacją 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku byłego hotelu „Suwalszczyzna” polegają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443780 2021-10-28
godz. 08:00
Podlaskie 1.Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Zielone Kamedulskie” w celu poprawienia bezpieczeństwa ruc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450323 2021-10-29
godz. 00:00
Podlaskie Szukam firmy do umycia i oczyszczenia z reklam dużych okien - Suwałki Witam, Szukam firmy do umycia i oczyszczenia z reklam dużych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461737 2021-10-29
godz. 09:00
Podlaskie Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na funkcje Zakładu Opieki Zdrowotnej na potrzeby Ośrodka Terapeutycznego w Smolnikach 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421372 2021-11-03
godz. 11:30
Podlaskie Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej dla Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach Numer referencyjny: BZK/22/09/21 1. Przedmiotem zamówienia jest „Ubezpieczenie mienia oraz odpowie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439304 2021-11-05
godz. 12:00
Podlaskie Usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania dla Szpitala Wojewódzkiego w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8373967 2021-11-08
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 6x6 Numer referencyjny: PGD/Suwałki/002 Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 6x6. Pojazd wyposażony...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439398 2021-11-10
godz. 12:00
Podlaskie Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Numer referencyjny: 161/2021/SUWAŁKI Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8434280 2021-11-11
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie okresowych 5-letnich pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej w obiektach administracyjnych i użytku publicznego nal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8434276 2021-11-12
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w kompleksie budynków Wigierskiego Parku Narodowego w m. Krzywe.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)