Przetargi i zamówienia - Sokółka - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8448489 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie Przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu obsługi programu Adobe InDesign i AutoCAD Część 1: I część zamówienia dotyczy przygotowania i przeprowadzenia kursów z zakresu obsługi progr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455338 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sokólskiego w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Część 1: I część zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455695 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa 17 elementów szkła z grafiką oraz środka mocującego tj. kleju neutralnego na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli Przedmiotem zamówienia jest dostawa 17 ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441616 2021-10-21
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego oraz systemu do nauczania języków obcych na potrzeby Zespołu Szkół w Suchowoli i Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce 1. Przedmiot dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455387 2021-10-21
godz. 23:00
Podlaskie Prasa i prasoowijarka do zbioru pasz objętościowych w cylindryczne bele z systemem monitorowania i oddziaływania na proces ich two...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442908 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin.1 Zamówienie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462887 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług w postaci pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn. budowa łącznika ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439160 2021-11-02
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne Numer referencyjny: Znak sprawy: SPZOZ APMED 1 / 2021 Przedmiotem zamówienia jest dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)