Przetargi i zamówienia - Grodzisk - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8426167 2021-10-18
godz. 12:00
Podlaskie Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Międzypokoleniowe Centrum Integracji Społecznej z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8320184 2021-10-20
godz. 12:00
Podlaskie Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 108806B Porzeziny Mendle -Kosianka Boruty Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana dotycząca remontu drogi gminnej NR 108806B Porzeziny Me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458790 2021-10-26
godz. 12:00
Podlaskie Robota budowlana w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grodzisk (3) 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” dotycząca up...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)