Przetargi i zamówienia - Augustów - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8463006 2021-10-18
godz. 12:00
Podlaskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Augustów Część I: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462898 2021-10-21
godz. 08:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie-Nadzór Wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461522 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie - Nadzór W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462904 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie-Nadzór Wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462909 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie-Nadzór Wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462907 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie-Nadzór Wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461651 2021-10-22
godz. 09:00
Podlaskie Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Augustowskiego w sezonie zimowym 2021/2022 Część 1: Zadanie nr 1Zimowe utrzymanie ulic powiatowych wraz z parkingami na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442680 2021-11-08
godz. 10:00
Podlaskie Odbieranie oraz transport odpadów do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości, na których NIE zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8430761 2022-02-01
godz. 15:00
Podlaskie Opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą wraz z wieżą widokową i zagospodarowaniem terenu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)