Przetargi i zamówienia - Łomża - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8423473 2021-10-18
godz. 11:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest modernizacja parteru budynku C w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, w ramach projektu Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8427778 2021-10-18
godz. 11:00
Podlaskie Rozbudowa budynku SP w Konarzycach na potrzeby prowadzenia szkoły podstawowej i punktu przedszkolnego. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461418 2021-10-19
godz. 00:00
Podlaskie Wdrożenie i obsługa serwisowa Wirtualnego Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Łomży

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459983 2021-10-20
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuję osoby potrafiącej układać płytki klinkierowe - Łomża Poszukuję osoby potrafiącej układać płytki klinkierowe. Zainteresow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459138 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Część 1: Część nr 1: Serwery1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla WSPR SPZOZ w Łomży – serwerów przeznaczonych jako hosty dla maszyn wirtualnych (część nr 1) - 2 s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438854 2021-10-20
godz. 12:00
Podlaskie "Remont łazienki damskiej parter – BS1, remont łazienki chłopców parter – BS1, remont łazienki i natrysków – BS1" Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki damskiej parter – BS1, remont ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438904 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych w Łomży Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z częścią ogrodzenia granicznego przy ZSWiO nr 7 Część 2: Zakres robó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452817 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Usługi szkoleniowe – kursy przygotowawcze z informatyki i matematyki na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” Część 1: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445677 2021-10-21
godz. 11:00
Podlaskie Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy ul. Fabrycznej i Cegielnianej w Łomży. Część 2: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445876 2021-10-21
godz. 11:00
Podlaskie Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy ul. Fabrycznej i Cegielnianej w Łomży. Część 2: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412463 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej z usługą dystrybucji do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w okresie 12 miesięcy tj. od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413031 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej z usługą dystrybucji do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442536 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa i przebudowa ul. Jasnej i sięgacza ulicy Wesołej w Łomży Przedmiotem zamówienia jest a) przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101031B klasy technicznej B długości ok. 292 m i sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459540 2021-10-22
godz. 12:00
Podlaskie Wdrożenie przez ARMAPAK sp. z o.o. sp. k. nowej technologii „ozonowania tektury” umożliwiającej produkcję innowacyjnych opakowań z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461810 2021-10-22
godz. 23:59
Podlaskie Budowa zakładu produkcji ślusarki aluminiowej oraz wdrożenie ekoinnowacyjnych rozwiązań w produktach, procesach, organizacji i mar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452509 2021-10-25
godz. 12:00
Podlaskie "Naprawa pokrycia dachowego nad częścią administracyjno-socjalną budynku hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Łomży Nr sprawy IILO.21.3.2021 Zakres napra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446107 2021-10-25
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie nowej, innowacyjnej technologii produkcji półfabrykatów meblowych metodą bezpodkładowej, zautomatyzowanej i elastycznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421330 2021-10-26
godz. 13:00
Podlaskie Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Numer referencyjny: OR.272.1.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459148 2021-10-28
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1944B od dr. woj. nr 677 - Jemielite Wypychy odc. o dł. ok. 1050m Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1944B na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459469 2021-10-28
godz. 11:00
Podlaskie Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 753 B ulica Wiejska we wsi Stara Łomża przy Szosie Etap I Przedmiotem zamówienia jest przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 753 B ulica Wie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460278 2021-10-28
godz. 11:30
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest mi in.: opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 1052192B ul. Łomżyńska we wsi Konarzyce na wysokości działek 13...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459634 2021-10-28
godz. 12:00
Podlaskie "Naprawa kominów budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży" Znak: IILO.21.5.2021 Zakres naprawy zgodnie z przedmiarem robót obejmuje:1. Odbicie tynków wewnętrznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460279 2021-10-28
godz. 12:00
Podlaskie Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 152193B, ul. Łomżyńska oraz drodze gminnej nr 105759B ul. Dworna w miejscowości Stare Kupiski Przedmiotem zamówienia jest mi in.: opraco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8419693 2021-10-28
godz. 23:59
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/09/2021/1.3 RPOWP na zakup, dostawę i montaż sześcioosiowego centrum obróbczego sterowanego numerycznie C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8419694 2021-10-28
godz. 23:59
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/09/2021/1.3 RPOWP - zakup, dostawa i montaż automatycznej oczyszczarki elementów - 1 szt. OPIS PRZEDMIOTU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432850 2021-10-29
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa aparatu ANGIO OCT na potrzeby Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/32/2021 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458136 2021-10-29
godz. 14:00
Podlaskie Przeprowadzenie badania finansowego Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8431101 2021-10-29
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych bulionów mrożonych na podstawie chronionego patentem wynalazku PL 233013 pn. Kostka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446191 2021-11-06
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygady murarzy, na ścianki działowe z płyt gipsowych promonta - Łomża Witam, Poszukuje brygady murarzy, na ścianki dzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450129 2021-11-12
godz. 12:00
Podlaskie Wdrożenie przez ARMAPAK sp. z o.o. sp. k. nowej technologii „ozonowania tektury” umożliwiającej produkcję innowacyjnych opakowań z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)