Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7331334 2020-02-28
godz. 00:00
Podlaskie dostawa automatu do pasz treściwych TMR, wentylatorów i dojarni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331336 2020-02-28
godz. 00:00
Podlaskie dostawa mieszalnika pasz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324558 2020-02-24
godz. 13:00
Podlaskie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Augustowie ze szczególnym uwzględnieniem ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331034 2020-02-27
godz. 00:00
Podlaskie Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego - dla przedsięwzięcia: "Modernizacja ciepłowni MPEC „GIGA”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338463 2020-02-25
godz. 00:00
Podlaskie Najem urządzeń kopiująco – skanująco- drukujących oraz niszczarek dokumentów na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333394 2020-02-28
godz. 08:00
Podlaskie Dostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie Numer referencyjny: 3/ZP/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347708 2020-03-02
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa paliw. Numer referencyjny: S.270.4.2.2020.ET Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do zbiorników pojazdów Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342417 2020-02-26
godz. 12:00
Podlaskie Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Bakałarzewo.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342991 2020-02-26
godz. 12:00
Podlaskie Sprzedaż, dostawę i montaż lamp (opraw) ulicznych typu LED na istniejących słupach oświetlenia ulicznego w miejscowości Bakałarzew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349038 2020-03-03
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie zamówienia pn.,,Budowa kompletnej altany,,Karczma wraz z dostawą i montażem na altanie,,Karczmy 2 tablic informacyjnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349007 2020-03-03
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie zamówienia pn.,,Budowa kompletnej fontanny granitowej. Zamówienie realizowane w ramach operacji pn.,,Budowa infrastruktu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336178 2020-03-02
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa i przebudowa budynku po przystanku autobusowym i zmiana sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342330 2020-02-24
godz. 10:00
Podlaskie PEŁNIENIE DYŻURÓW PPOŻ W PUNKCIE ALARMOWO-DYSPOZYCYJNYM (PAD) W BIURZE NADLEŚNICTWA BIAŁOWIEŻA W 2020 ROKU.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342136 2020-03-05
godz. 11:45
Podlaskie Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego Numer referencyjny: ZP.26.3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345178 2020-02-25
godz. 10:00
Podlaskie Przegląd instalacji gazowych i przewodów kominowych z ich czyszczeniem w obiektach Nadleśnictwa Białowieża w 2020 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346330 2020-03-06
godz. 11:45
Podlaskie Remont części pokrycia dachowego budynku ,,Centrum Edukacyjno-Muzealnego” położonego w Parku Pałacowym w Białowieży. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298801 2020-02-26
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie remontu istniejącej drogi dojazdowej na parking przy ul. Swobodnej w szczycie budynku Swobodna 64 (powierzchnia dojazdu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295318 2020-03-08
godz. 00:00
Podlaskie Kategoria: Paczki 2 walizki do Paryża Adres nadania: Polska , Podlaskie, Białystok Adres dostawy: Francja , Île-De-France, Paris ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294847 2020-02-25
godz. 10:00
Podlaskie Realizacja badania ewaluacyjnego pn.: „Kompleksowa ocena instrumentu Zintegrowane inwestycje terytorialne w ramach RPOWP 2014–2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286561 2020-02-25
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4), wraz z pracami dodatkowymi elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AL-1543 Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300758 2020-02-27
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Hemodynamiki Numer referencyjny: DA.ZP.242.6.2020 1Szczegółowy opis przedmiotu zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301884 2020-02-28
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7256623 2020-02-26
godz. 09:30
Podlaskie Obsługa laboratoryjna na zadaniu: „Budowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi DW 682 nad linią kolejową nr 6 (E75) Zielonka – Kuźnica...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7305984 2020-03-04
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie do 250 badań bezdechu sennego połączone z zapisem i analizą różnych parametrów fizjologicznych na potrzeby naukowe UMB

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7307449 2020-03-02
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego na potrzeby SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309512 2020-03-03
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa asortymentu do Pracowni Hemodynamiki Numer referencyjny: 7/2020 Pakiet nr 1: Zestawy do angioplastyk wieńcowych w zmiana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7308952 2020-03-05
godz. 14:00
Podlaskie Dostawa i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych do wiatrołapów wraz z demontażem istniejących.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309065 2020-03-09
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie okresowych przeglądów i pomiarów ochronnych w instalacjach elektrycznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309802 2020-03-03
godz. 00:00
Podlaskie Organizacja udziału w międzynarodowych targach FENSTERBAU FRONTALE 2020 Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału w charakt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309749 2020-03-03
godz. 00:00
Podlaskie Organizacja udziału w międzynarodowych targach MCE Mediolan 2020 III.1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)