Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - maszyny i sprzęty inne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8451358 2021-10-18
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa elektronicznej, najazdowej, stalowo - betonowej wagi samochodowej oraz kontenerów do obsługi PSZOK w Perlejewie. Część 1: Dostawa wraz montażem elektronicznej, najazdowej wagi samoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400384 2021-10-18
godz. 15:00
Podlaskie „Uruchomienie produkcji łatwo otwieralnego opakowania kartonowego o wysokiej odporności na działanie olejków eterycznych” Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460477 2021-10-19
godz. 10:00
Podlaskie ZG.7320.7.2021 Zakup chłodni do przechowywania tusz zwierzyny PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 komora chłodnicza został zawarty w specyf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454695 2021-10-20
godz. 23:59
Podlaskie Produkcja innowacyjnych opakowań Nano Protection Box z wykorzystaniem nanocząsteczek podtlenku grafenu Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457953 2021-10-20
godz. 23:59
Podlaskie Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania nowych, innowacyjnych produktów oraz ich wdrożenie do bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460791 2021-10-22
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa kompletnego, fabrycznie nowego sprzętu do zimowego utrzymania dróg w postaci 2 posypywarek, 4 pługów odśnieżnych Część 1: Zakres przedmiotu zamówienia w ramach Części 1 zamówienia o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439229 2021-10-22
godz. 08:00
Podlaskie „Dostawa wyposażenia wzorcowej Pracowni Ergonomii Pracy (PEP) realizowana w ramach projektu „praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku ....”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462736 2021-10-26
godz. 10:00
Podlaskie Specyfikacja Specyfikacja techniczna narzędzi do gięcia elementów stalowych (składowe zestawu): 1) Trzpień do gięcia rury o średni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8419693 2021-10-28
godz. 23:59
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/09/2021/1.3 RPOWP na zakup, dostawę i montaż sześcioosiowego centrum obróbczego sterowanego numerycznie C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8431101 2021-10-29
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych bulionów mrożonych na podstawie chronionego patentem wynalazku PL 233013 pn. Kostka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439445 2021-11-08
godz. 23:59
Podlaskie Wzmocnienie konkurencyjności firmy Concession Europe Sp. z o.o. poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446428 2021-11-09
godz. 12:00
Podlaskie Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz zakup i instalacja kompletu urządzeń niezbędnych do jego obsługi 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455028 2021-11-12
godz. 10:00
Podlaskie 17_2021 [dostawa urządzeń: CZTERY POMPY (leasing)] Dostawa urządzeń: CZTERY POMPY (leasing). Pełny opis przedmiotu zamówienia zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453433 2021-11-12
godz. 12:00
Podlaskie Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz zakup i instalacja kompletu urządzeń niezbędnych do jego obsługi 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453434 2021-11-12
godz. 12:00
Podlaskie Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz zakup i instalacja kompletu urządzeń niezbędnych do jego obsługi 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456183 2021-11-15
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie innowacyjnych rozwiaz̨ ań w technologii produkcji wyrobów betonowych w oparciu o wyniki własnych prac badawczo-rozwojowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462727 2021-11-16
godz. 23:59
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/10/2021/1.3 RPOWP - zakup, dostawa i montaż dwumodułowej instalacji odciągowo-odpylającej - 1 szt. OPIS P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465051 2021-11-17
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części Numer referencyjny: AZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)