Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - materiały laboratoryjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8072239 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa odczynników chemicznych i wzorców” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079937 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników firm: Bio-Rad, PerkinElmer

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075552 2021-04-22
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zestawów diagnostycznych i testów diagnostycznych, w tym do diagnostyki koronawirusa” na potr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076003 2021-05-12
godz. 09:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)