Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - sprzęt laboratoryjny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8453766 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388664 2021-10-20
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 9 części Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456097 2021-10-20
godz. 09:40
Podlaskie Dostawa kart pomiarowych wraz z osprzętem, nr sprawy ZK-DZP.262.112.2021 Dostawę kart pomiarowych wraz z osprzętem na potrzeby Projektu „Prace badawczo – rozwojowe nad zespołem maszyn rolni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465087 2021-10-28
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 6 części. Numer referencyjny: AZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8422735 2021-10-29
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w CM Revita 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków trwałych: sprzętu m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449025 2021-11-08
godz. 09:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 5 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych. Numer referencyjny: AZP.25.1.56.2021 1. Przedmiotem zamówienia są su...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465051 2021-11-17
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części Numer referencyjny: AZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)