Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - sieci zewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8457917 2021-10-18
godz. 09:00
Podlaskie Remont sieci kanalizacyjnej przy budynku nr 13 na terenie JW. w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8428924 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Zagospodarowanie terenu Monieckiego Ośrodka Kultury 1. Przedmiotem zamówienia jest:- przebudowa przyłącza wodociągowego,- przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej,- instalacja zewnętrzna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448637 2021-10-20
godz. 12:00
Podlaskie roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na Placu Dominikańskim w Sejnach Dwa budynki do który...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442567 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ulicy Działkowej w Szudziałowie". Kody CPV: 45111200-0, 45232400-6, 45...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450734 2021-10-26
godz. 11:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej przeznaczonej do zasilania w wodę na cele bytowe i gospodarcze mieszkańców zamieszkałych na terenie przyległym do projektowanej sieci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458790 2021-10-26
godz. 12:00
Podlaskie Robota budowlana w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grodzisk (3) 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” dotycząca up...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462890 2021-10-29
godz. 11:00
Podlaskie Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiśniowej w Grabówce gm. Supraśl

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)