Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - wywóz śmieci, utylizacja, składowiska - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8035317 2021-04-20
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów Numer referencyjny: DA.ZP.242.6.2021 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063344 2021-04-20
godz. 10:00
Podlaskie Usługi zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 luzem Numer referencyjny: 6/ZGO.LOMZA/21 Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029799 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 w ilości szacunkowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073623 2021-04-21
godz. 11:00
Podlaskie 1) Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059089 2021-05-06
godz. 10:00
Podlaskie Usuwanie z terenu miasta Białegostoku odpadów, w tym wykazujących właściwości NIEbezpieczne Numer referencyjny: DGK-IV.271.18.2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063399 2021-05-10
godz. 11:00
Podlaskie Usługę odbioru z przetwarzaniem odwodnionych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 ilości 10 000 Mg Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067828 2021-05-11
godz. 00:00
Podlaskie Usługa odbioru, transportu, zbierania i zagospodarowania i/lub odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 19 05 99 i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080996 2021-05-14
godz. 11:00
Podlaskie Zagospodarowanie piasków ze złóż fluidalnych pochodzących ze spalania biomasy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)