Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - projekt energoelektryczny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8438506 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dostosowanie stacji WN/SN do wymagań Kodeksów Sieciowych NC_ER dotyczących stanu zagrożenia i odbudowy systemów elektroenergetycznych na potrzeby Od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457499 2021-10-21
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji formalno-prawnych oraz realizacja prac budowlano – montażowych dotyczących wybudowania odgałęzienia od linii napowiet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454833 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w celu przyłączenia nowych odbiorców na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk - 2 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455526 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji formalno-prawnych oraz realizacja prac budowlano – montażowych dotyczących wybudowania odgałęzienia od linii napowiet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460441 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nN na terenie działalności Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski PGE Dystrybucja S.A. Oddział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443767 2021-10-22
godz. 12:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest jest zaprojektowanie i budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicy Nadrzecznej w Białymstoku w formule „zaprojektuj i buduj”.1) Linie oświetlenia ulicznego n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442370 2021-10-22
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie projektu i prac budowlano-montażowych budowy rozdzielni sieciowej 110 kV Kity, umożliwiającej połączenie sieci i instalacji Podstacji Trakcyjnej Kity (Przedsiębiorstwa energetyczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448117 2021-10-22
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie projektu i prac budowlano-montażowych budowy rozdzielni sieciowej 110 kV Baciuty, umożliwiającej połączenie sieci i instalacji Podstacji Trakcyjnej Baciuty (Przedsiębiorstwa energe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458111 2021-10-22
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji formalno-prawnych oraz realizacja prac budowlano – montażowych dotyczących wybudowania odgałęzienia od linii SN z roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462342 2021-10-25
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych (wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę) w zakresie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej SN na terenie działalności Rejonu Energetycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462963 2021-10-25
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych budowy sieci elektroenergetycznej SN związanej z PNO na terenie działalności Rejonu Energetycznego Ełk PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)