Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - projekt energoelektryczny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7442030 2020-11-10
godz. 13:00
Podlaskie Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku Numer referencyjny: Znak sprawy: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7442030 2020-12-08
godz. 13:00
Podlaskie Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku Numer referencyjny: Znak sprawy: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885732 2021-01-21
godz. 08:00
Podlaskie „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021.” Numer referencyjny: S.270.4.25.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890650 2021-01-21
godz. 09:00
Podlaskie Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912140 2021-01-21
godz. 09:00
Podlaskie wykonanie prac projektowych i nadzoru dla budowy sieci i przyłączy cieplnych w technologii rur preizoiowanych na terenie miasta Au...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920893 2021-01-21
godz. 09:00
Podlaskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji: ,,Termomodernizacja budynków szkoły, internatu i warsztat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920968 2021-01-21
godz. 09:00
Podlaskie wykonanie zamówienia polegającego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji: Termomodernizacja bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7882396 2021-01-21
godz. 10:00
Podlaskie Budowa przeciwpożarowego wyłącznika oraz montaż instalacji elektrycznych w obiektach SP ZOZ w Hajnówce Numer referencyjny: 2020/PN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7881888 2021-01-21
godz. 10:00
Podlaskie Budowa przeciwpożarowego wyłącznika oraz montaż instalacji elektrycznych w obiektach SP ZOZ w Hajnówce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7882346 2021-01-21
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu wytypowanych czynnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888043 2021-01-21
godz. 10:00
Podlaskie Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w gminie Tykocin Numer referencyjny: RNZ. 271.2.9.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909422 2021-01-21
godz. 11:00
Podlaskie świadczenie usług psychologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912741 2021-01-21
godz. 11:00
Podlaskie Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce Numer referencyjny: OR-IV.272.33.2020 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899215 2021-01-21
godz. 11:00
Podlaskie Zakup aparatu do ultrasonografii w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00Pn." Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904836 2021-01-21
godz. 11:00
Podlaskie Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania pn.: „Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego Systemu Wodnego w Supraślu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912961 2021-01-21
godz. 12:00
Podlaskie Rozbudowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w Jazach nad jez. Mikaszewo Numer referencyjny: ZPP.271.2.2020 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913666 2021-01-21
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa szkła laboratoryjnego Numer referencyjny: WIW-AG.272.12.2020 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szkła laborat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913663 2021-01-21
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Lewic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905752 2021-01-21
godz. 12:00
Podlaskie „Przebudowa pomieszczeń po byłym Oddziale Chirurgii z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanym na IV piętrze budynku głównego Szpitala ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917553 2021-01-21
godz. 12:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901467 2021-01-21
godz. 12:00
Podlaskie Budowa powierzchni utwardzonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Jartuzy Numer referencyjny: RRG.271.14.2020 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7878979 2021-01-21
godz. 12:00
Podlaskie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drohiczyn. Numer referencyjny: RG.271.22.2020.AŻ Przedmiotem zamówienia jest Budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922827 2021-01-21
godz. 12:00
Podlaskie zakup polis na ubezpieczenie mienia na rok 2021 będącego na stanie Gminy Brańsk, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7879463 2021-01-21
godz. 15:00
Podlaskie Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego oraz działalności B+R firmy KAN sp. z o.o. Przedmiotem zapytania jest wykonanie projektu, ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7881599 2021-01-21
godz. 15:00
Podlaskie ,,Wdrożenie innowacyjnej produkcji wibroprasowanych elementów prefabrykowanych z betonu w firmie BETONEX” Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7881706 2021-01-21
godz. 15:00
Podlaskie ,,Wdrożenie innowacyjnej produkcji wibroprasowanych elementów prefabrykowanych z betonu w firmie BETONEX” Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919846 2021-01-21
godz. 23:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lektorskich z języka angielskiego, indywidualnych i grupowych dla dzieci, przebywają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895573 2021-01-22
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuję brygady/pracowników do ociepleń - Siemiatycze Witam. Poszukuję brygady/pracowników do ociepleń Zajmujemy się różnym budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895574 2021-01-22
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuję brygady do prac remontowych - Siemiatycze Poszukuję brygady do prac remontowych Zajmujemy się różnym budownictwem. Prace...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895579 2021-01-22
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuję posadzkarza - Siemiatycze Poszukuję posadzkarza Zajmujemy się różnym budownictwem. Prace na terenie Siemiatycz i okolic....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)