Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - projekt drogowy - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8067630 2021-04-20
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej terenu przy Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym. 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072249 2021-04-22
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na Os. Tartacznym W ramach zadania należy opracować kompleksową, wielobranżo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072816 2021-04-23
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069104 2021-04-27
godz. 09:50
Podlaskie Budowa odwodnienia placu Rejonu w Zambrowie wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku siedziby Rejonu – projektuj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080829 2021-04-27
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dok. proj. na przebudowę ulic w Łomży: Dmowskiego, Porucznika Łagody, Owocowej, Pułkowej, sięgacza ul. Zawadzkiej oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070760 2021-04-27
godz. 12:00
Podlaskie Budowa pochylni przy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w formule „zaproj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071660 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa istniejącego targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych 1. Przebudowa istni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038167 2021-04-29
godz. 09:00
Podlaskie Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na: „Budowę i rozbudowę dr. woj. Nr 652 wraz z dr. obiektami inż. i NIEzbędną in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8041262 2021-04-29
godz. 09:00
Podlaskie Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na: „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 wraz z drogowymi obiektami inż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073827 2021-04-29
godz. 11:00
Podlaskie Zaprojektowanie i utwardzenie terenu części działek budowlanych o nr geod. 788/11 i 788/12 (obręb Białostoczek Płd.) oraz budowa z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077646 2021-04-29
godz. 12:00
Podlaskie opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa ul. Piaski (nr drogi 107177B) i ul. Kościelnej (nr drogi 107174B0 w miejscowości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077074 2021-04-30
godz. 10:50
Podlaskie „Roboty remontowe na moście przez rz. Bug w m. Turna Mała w ciągu DK 19 w km 161+225” – projektuj i buduj O.BI.D-3.2411.6.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077535 2021-04-30
godz. 10:50
Podlaskie „Roboty remontowe na moście przez rz. Bug w m. Turna Mała w ciągu DK 19 w km 161+225” – projektuj i buduj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068830 2021-05-05
godz. 09:00
Podlaskie Projektuj i buduj „Wykonanie ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068492 2021-05-05
godz. 09:00
Podlaskie Projektuj i buduj „Wykonanie ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081441 2021-05-25
godz. 09:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 662 na odcinku Augustów–Suwałki Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)