Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - usługi medyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8073133 2021-04-23 Podlaskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: a), świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080556 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie dzierżawa powierzchni przeznaczonej na działalność medyczną tj. prowadzenie gabinetu stomatologicznego > Powierzchnia użytkowa - 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081270 2021-04-23
godz. 12:00
Podlaskie świadczenie usług przez pielęgniarki w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Psychogeriatrii i/lub w Poradni Zdrowia Psychicznego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072584 2021-04-26
godz. 00:00
Podlaskie 1. OGŁOSZONE ogłoszenia, zapytania ofertowe 10-21-000088/AOS/02/3/02.0000.079.02/01 Data publikacji: 2021.04.12 Konkurs ofert AMB...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089538 2021-04-26
godz. 10:00
Podlaskie SZSPC-SOA.0705.76.2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni Podstawowej Opiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090008 2021-04-27
godz. 00:00
Podlaskie Świadczenie profilaktycznych usług medycznych w pełnym zakresie z godnie z ustawą o Służbie Medycyny Pracy z dn. 27.06.1997r. (Dz....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075472 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie usługa polegająca na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu w sytuacjach, o których mowa w ustawie z dnia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087997 2021-04-28
godz. 12:00
Podlaskie W Poszukiwaniu Modelowych Rozwiązań 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych przez specjalistów, tj. psychologa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8091127 2021-04-29
godz. 10:00
Podlaskie W Poszukiwaniu Modelowych Rozwiązań 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych przez specjalistów, tj. psycholog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073120 2021-05-12
godz. 09:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego S

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090439 2021-05-24
godz. 00:00
Podlaskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie: 1) całodobowe świadczenia lekarskie w dziedzinie pediatrii łącznie w zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7827556 2022-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności: • lekarza systemu • ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza sys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)