Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - sprzęt medyczny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8453766 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394613 2021-10-18
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w CM Revita 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków trwałych: sprzętu m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397347 2021-10-19
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy do ZDL USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 Numer referencyjny: 08/SZ/2021 Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą ap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442459 2021-10-19
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa urządzeń medycznych Numer referencyjny: DZP.261.18.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych do wskazanego przez zamawiającego pomieszczenia wraz (jeżeli dotyczy) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458466 2021-10-20
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa 3 sztuk Materacy grzewczych z pianką przeciw odleżynową na stoły operacyjne 190x50 cm

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388664 2021-10-20
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 9 części Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456082 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wraz z montażem paneli medycznych nadłóżkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem panel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439678 2021-10-22
godz. 08:00
Podlaskie „Dostawa wyposażenia wzorcowej Pracowni Ergonomii Pracy (PEP) realizowana w ramach projektu „praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku ....”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432850 2021-10-29
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa aparatu ANGIO OCT na potrzeby Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/32/2021 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8422315 2021-10-29
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w CM Revita 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków trwałych: sprzętu m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439160 2021-11-02
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne Numer referencyjny: Znak sprawy: SPZOZ APMED 1 / 2021 Przedmiotem zamówienia jest dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465076 2021-11-03
godz. 09:00
Podlaskie Przetarg NIEograniczony na dzierżawę automatycznych analizatorów do badań chemii klinicznej oraz immunochemii z ewentualną możliwością zintegrowania w jeden system wraz z dostawą odczynników...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442446 2021-11-03
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa tomografu komputerowego Numer referencyjny: DA.ZP.242.44.2021 Dostawa tomografu komputerowego w ilości 1 szt Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu zamówienia opisany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442474 2021-11-03
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa narzędzi endoskopowych. Numer referencyjny: DA.ZP.242.43.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi endoskopowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432758 2021-11-04
godz. 08:00
Podlaskie Dostawa pomp insulinowych do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Numer referencyjny: PN - 16/21/10 Dostawa pomp insulinowych do Uniwesryteckiego Dziecięcego Szpit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448761 2021-11-08
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452356 2021-11-08
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części Numer referencyjny: AZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449192 2021-11-17
godz. 08:00
Podlaskie Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego Numer referencyjny: PN-15/21/6 Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego. Pakiet 1 Część nr 1 1 Bezigłowy zamknię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)