Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8449094 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa dwóch monochromatycznych produkcyjnych systemów drukujących do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. G-2410- 59 /21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449394 2021-10-18
godz. 12:00
Podlaskie Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, oprogramowania biurowego i sprzętu multimedialnego na potrzeby III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457906 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Części 1-Dostawa sprzętu komputerowego-szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia Części 2-Dostawa licencji Serwerowego Systemu Operac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457939 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Zakup macierzy dyskowej wraz z dostawą do Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459138 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Część 1: Część nr 1: Serwery1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla WSPR SPZOZ w Łomży – serwerów przeznaczonych jako hosty dla maszyn wirtualnych (część nr 1) - 2 s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459640 2021-10-21
godz. 09:00
Podlaskie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych typ 1. Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz projektem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441616 2021-10-21
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego oraz systemu do nauczania języków obcych na potrzeby Zespołu Szkół w Suchowoli i Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce 1. Przedmiot dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439229 2021-10-22
godz. 08:00
Podlaskie „Dostawa wyposażenia wzorcowej Pracowni Ergonomii Pracy (PEP) realizowana w ramach projektu „praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku ....”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458441 2021-10-22
godz. 11:00
Podlaskie Zakup, dostawa i montaż pomocy dydaktycznych Monitor interaktywny-4 szt. Komputer OPS z systemem operacyjnym - 2 szt Laptop-1 szt....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409360 2021-10-22
godz. 11:15
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego - dwóch sprzętowych Next Generation Firewalli w układzie pracy klastra High Availability Numer referencyjny: ZK-DZP.262.101.2021 Przedmiotem zamówienia jest dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457900 2021-10-22
godz. 13:00
Podlaskie Dostawa wraz z wdrożeniem nowej zmieniarki taśmowej z napędem LTO-8

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447955 2021-10-22
godz. 15:00
Podlaskie dostawa, montaż i uruchomienie systemu kolejkowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412320 2021-10-27
godz. 11:30
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: ZK-DZP.262.92.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8427166 2021-11-02
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej ZK-DZP.262.100.2021 Numer referencyjny: ZK-DZP.262.100.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458478 2021-11-08
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa elementów komputerowych ZK-DZP.262.94.2021 Numer referencyjny: ZK-DZP.262.94.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa elementów komputerowych (kod CPV: 30230...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442429 2021-11-09
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: ZK-DZP.262.105.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449010 2021-11-09
godz. 10:00
Podlaskie „Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku” Numer referencyjny: BZP.272.40.2021 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458483 2021-11-09
godz. 10:00
Podlaskie „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej” ZK-DZP.262.113.2021 Numer referencyjny: ZK-DZP.262.113.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputeroweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455581 2021-11-12
godz. 09:00
Podlaskie Rozbudowa infrastruktury serwerowej 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego w podziale na cztery części: 1) Część I – Dostawa serwerów; 2) Część II – Dostawa półek dyskowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452383 2021-11-15
godz. 09:40
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: ZK-DZP.262.110.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455561 2021-11-16
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: ZK-DZP.262.106.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458471 2021-11-17
godz. 11:15
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: ZK-DZP.262.118.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)