Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - sieci zewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8538697 2021-11-29
godz. 10:00
Podlaskie Projektowanie i/lub budowa przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia na obszarze działania Rejonu Energetycznego Suwałki Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A. (obszar II)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8538696 2021-11-29
godz. 10:00
Podlaskie Projektowanie i/lub budowa przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia na obszarze działania Rejonu Energetycznego Suwałki PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (obszar I)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8544238 2021-11-29
godz. 10:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w celu przyłączenia nowego odbiorcy na terenie Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8538699 2021-11-29
godz. 11:00
Podlaskie Projektowanie i/lub budowa przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia na obszarze działania Rejonu Energetycznego Suwałki Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A. (obszar VI)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8538698 2021-11-29
godz. 11:00
Podlaskie Projektowanie i/lub budowa przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia na obszarze działania Rejonu Energetycznego Suwałki Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A. (obszar III)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8549841 2021-11-30
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji formalno-prawnych oraz realizacja prac budowlano – montażowych dotyczących wybudowania odgałęzienia od linii SN z roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8547599 2021-11-30
godz. 14:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci SN i nN na terenie działalności Rejonu Energetycznego Białystok Teren PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok -13 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8549495 2021-12-02
godz. 10:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN na terenie działalności Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok - 6 części (PNO).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8534850 2021-12-02
godz. 10:15
Podlaskie „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV do oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 1948B ulica Młynarska we wsi Konarzyce – Etap I.” 1. Zakres przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8559326 2021-12-02
godz. 15:30
Podlaskie Budowa przejścia dla pieszych w Sochoniach oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych w Wasilkowie na byłej drodze krajowej nr 19 - ROBO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8539910 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie Budowa z przebudową ulicy Brzozowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą. Przedmiot zamówienia -budowa dróg gminnych - ulicy Brzozowej i Świerkowej w Czarnej Białostockie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557923 2021-12-07
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowych i/lub budowa przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia o długości nie przekraczającej 200 metrów na terenie działania Rejonu Energetycznego Łomż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557924 2021-12-07
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowych i/lub budowa przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia o długości nie przekraczającej 200 metrów na terenie działania Rejonu Energetycznego Łomż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8561506 2021-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa, wymiana wraz z demontażem starych uszkodzonych części w zamontowanych separatorach zlokalizowanych na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563192 2021-12-08
godz. 14:00
Podlaskie Opracowywanie dokumentacji projektowych i/lub budowie przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia o długości nie przekraczającej 200 metrów na terenie działania Rejonu Energetycznego Ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555270 2021-12-28
godz. 11:00
Podlaskie Wymiana baterii akumulatorów na zasilaniu rozdzielni prądu stałego RPS4 i RPS5 w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)