Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - drogi, ulice, autostrady, obwodnice - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8446471 2021-10-21
godz. 09:30
Podlaskie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1429 B na odcinku Ciasne-Ogrodniczki (Gm. Supraśl)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437934 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w miejscowości Makowskie w km 0+000 do km 0+263,30 odcinek długości 263,30m BIOŚ.271.5.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438904 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych w Łomży Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z częścią ogrodzenia granicznego przy ZSWiO nr 7 Część 2: Zakres robó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439300 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w trybie „zaprojektuj-wybuduj”, zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441887 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej - w formule zaprojektuj i wybuduj Przedmiotem zamówienia jest opracowanie d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443496 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438315 2021-10-21
godz. 11:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia przebudowa drogi w miejscowości Bronaki-Pietrasze w km 0+000 do km 0+492,11 odcinek długości 492,11 m BIOŚ.271.6.2021 **************************** UWAGA ZMIANA OG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444243 2021-10-21
godz. 11:00
Podlaskie Budowa ścieżki edukacyjnej Perlejewo - Granne ” w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach projektu „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461422 2021-10-21
godz. 11:00
Podlaskie Remont chodnika i wykonanie parkingów na terenie SP ZOZ w Hajnówce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442582 2021-10-22
godz. 08:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest Remont ciągów komunikacyjnych na terenie JW. w Plewkach wraz z niwelacją terenu.Opis stanu istniejącego.Na terenie kompleksu znajdują nasypy przeznaczone na urząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442536 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa i przebudowa ul. Jasnej i sięgacza ulicy Wesołej w Łomży Przedmiotem zamówienia jest a) przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101031B klasy technicznej B długości ok. 292 m i sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449693 2021-10-25
godz. 09:00
Podlaskie Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w formule zaprojektuj i wybuduj II 1. Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448600 2021-10-25
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1829B (Romany – DW 648) na odcinku w km 0+000 do km 1+265,5, a w szczególności:a) Branża drogowa:1) roboty przygotowawc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442158 2021-10-25
godz. 09:30
Podlaskie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1429 B na odcinku Ciasne-Ogrodniczki (Gm. Supraśl ZP.2620.63.2021 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 002362...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446710 2021-10-25
godz. 10:00
Podlaskie Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Zabłudów Część 1: Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1: usuwanie drzew i krzewów na warunkach opisanych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450243 2021-10-25
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa drogi leśnej nr 1/15/01;1/17/01-02 w leśnictwie Monkinie (nr 133) na odcinku km 0+000 + 2+712,99, gmina Giby, powiat sejneński, województwo podlaskie.Według założeń projektowych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448523 2021-10-25
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska – Stary Laskowiec, gmina Zambrów. Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 106023...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412295 2021-10-25
godz. 11:00
Podlaskie Zaprojektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego w ramach zadania: „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku" Numer referencyjny: ZDM-X.271.11.2021 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394360 2021-10-25
godz. 11:00
Podlaskie Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. "Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo" w zakresie obiektu scaleniowego "Twarogi i inne" oraz "Miodusy i inne" Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442908 2021-10-25
godz. 11:00
Podlaskie Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin.1 Zamówienie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451350 2021-10-26
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych i przebudowę chodników wraz z nawierzchnią jezdni Przedmiotem zamówienia jest wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452528 2021-10-26
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa ulic gminnych: ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza, ul. Witosa w mieście Goniądz 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z rozbudowa dróg g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452503 2021-10-26
godz. 10:00
Podlaskie Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102836B Jastrzębna Pierwsza - Hruskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102836B Jastrzębn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451348 2021-10-26
godz. 11:00
Podlaskie Rozbudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Wola, Wolności, Szkolnej i ks. Pr. M. Badowskiego w m. Rudka 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie czte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453787 2021-10-27
godz. 09:00
Podlaskie Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Supraśl w 2021 roku 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na konserwacji odcinków d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442501 2021-10-27
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza, polegających na: Rozbudowie drogi gminnej nr 101269B - ul. Krzywó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449108 2021-10-27
godz. 09:30
Podlaskie Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B droga nr 8 - Sielachowskie - Osowicze - Etap II (Gm. Wasilków) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394B droga Nr 8 - Sielachowskie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8428924 2021-10-27
godz. 10:00
Podlaskie Zagospodarowanie terenu Monieckiego Ośrodka Kultury 1. Przedmiotem zamówienia jest:- przebudowa przyłącza wodociągowego,- przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej,- instalacja zewnętrzna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469520 2021-10-27
godz. 10:00
Podlaskie PROJEKT "SPORTOWY BIELSK" Przedmiot zamówienia obejmuje:1. wykonanie nawierzchni bezpiecznej obiektu małej architektury, tj. nawierzchni piaskowej łącznie – 147 m2,2. wbudowanie obrzeży bet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443780 2021-10-28
godz. 08:00
Podlaskie 1.Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Zielone Kamedulskie” w celu poprawienia bezpieczeństwa ruc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)