Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - instalacje grzewcze - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8054858 2021-04-20
godz. 09:00
Podlaskie „Remont węzła cieplnego WKU Łomża (K-667)” CPV: 45000000-7 Roboty budowlane4543000-7 Roboty remontowe i renowacyjne45400000-1 Rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065855 2021-04-23
godz. 11:00
Podlaskie Roboty instalacyjne sanitarne wraz z towarzyszącymi robotami bud. w lokalach i cz. wspólnych budynków zarządzanych przez ZMK w B-s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8060359 2021-04-28
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie prac polegających na dokonaniu wymiany legalizacyjnej 115 szt. ultradźwiękowych liczników ciepła zainstalowanych w budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059966 2021-05-10
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie modernizacji instalacji c.o. polegającej na doborze i montażu zaworów podpionowych oraz remontu rozdzielaczy c.o. we wsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)