Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8423473 2021-10-18
godz. 11:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest modernizacja parteru budynku C w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, w ramach projektu Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8426167 2021-10-18
godz. 12:00
Podlaskie Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Międzypokoleniowe Centrum Integracji Społecznej z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439693 2021-10-21
godz. 11:15
Podlaskie Dostosowanie ciągów komunikacyjnych pieszych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie Campusu Politechniki Białostockiej w ramach projektu PB Dostępna, realizowanego w ramach POWER...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452510 2021-10-27
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie istniejącego budynku wielofunkcyjnego wraz z utwardzeniem terenu i budową placu zabaw w m. Przystawka. Przedmiotem inwesty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445594 2021-11-04
godz. 10:00
Podlaskie Modernizacja, remont i przebudowa części budynku nr 5 w zakresie piętra II i III z przeznaczeniem na Oddział Ortopedyczny – Urazowy i Urologii Onkologicznej i Ogólnej, ETAP I 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)