Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Ekonomia, prawo i organizacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8432370 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie OPRACOWANIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DO ROKU 2035 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentu pn. „Plan Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462924 2021-10-21
godz. 00:00
Podlaskie Pełnienie funkcji asystenta projektu: Działania monitoringowe w obszarach Natura 2000 województwa podlaskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460213 2021-10-22
godz. 12:00
Podlaskie „Usługi opracowania narzędzi badawczych, diagnostycznych, doradczych, walidacyjnych i rekrutacyjnych dla pracodawców, specjalistów HR oraz doradców z instytuc.... w projekcie „Praca60plus......

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462392 2021-10-22
godz. 16:00
Podlaskie Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług doradztwa zawodowego udzielanego 50 Uczestnikom/czkom projektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8440110 2021-10-25
godz. 00:00
Podlaskie Potrzebuję planu biznesowego - Choroszcz Witam, Potrzebuję planu biznesowego aby uzyskać mikro pożyczkę z UE. Zainteresowanych pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8428421 2021-10-25
godz. 14:00
Podlaskie Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie sprawozdania z tego badania (w rozumieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8429638 2021-10-25
godz. 14:00
Podlaskie Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448763 2021-10-26
godz. 15:30
Podlaskie Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458626 2021-10-29
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na rozwój usług i infrastruktury społecznej”.2. Szczegółowy opis oraz sposób realiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458136 2021-10-29
godz. 14:00
Podlaskie Przeprowadzenie badania finansowego Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)