Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8451648 2021-10-17
godz. 00:00
Podlaskie Zaprojektowanie i wykonanie barieroporęczy mostu i bariery drogowej przyległej na drodze krajowej nr 66 w km 47+292 w m. Patoki, J...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453310 2021-10-18
godz. 00:00
Podlaskie Zatrudnimy ekipy brukarsko-drogowe - Białystok Witam, Zatrudnimy ekipy brukarsko-drogowe. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453321 2021-10-18
godz. 00:00
Podlaskie Szukam brukarzy - Zambrów Witam, Szukam brukarzy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8427590 2021-10-18
godz. 09:30
Podlaskie Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1419B Wólka - Katrynka wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Czarnej (Gm. Wasilków) ZP.2620.59.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8430737 2021-10-18
godz. 09:30
Podlaskie Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1419B Wólka - Katrynka wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Czarnej (Gm. Wasilków)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8426766 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa drogi gminnej nr 107454B Knorozy - Sobótka (odcinek Knorozy - cmentarz). 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 107454B Knorozy – Sobótka na odcinku Knorozy –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8429883 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane przebudową ul. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8429899 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych” Część 1: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn.: „Budowa przejścia dla pieszych w m. Kramarzewo w km ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8430670 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa drogi gminnej nr 107454B Knorozy - Sobótka (odcinek Knorozy - cmentarz).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433077 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa drogi gminnej – ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec 1. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec, w tym m.in....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436337 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102312B przez wieś Giby” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy przejść dla pieszych w ciagu drogi gminnej nr 102312B prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8424608 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Powiatu Monieckiego w miejscowościach: Mońki, Knyszyn i Goniądz w systemie "zaprojektuj i wybuduj" Część 1: Część 1: Zaprojektowanie i wykonanie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8427573 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo – Filipów w km 9+800 – 10+220 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394500 2021-10-18
godz. 11:00
Podlaskie Budowa oraz modernizacja przystanków kolejowych: Kleszczele, Suchowolce na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku" w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433577 2021-10-18
godz. 11:00
Podlaskie Rozbudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielcza w miejscowości Ciechanowiec 1. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę drogi gminnej - ul. Spółdzielczej w Ciechanowcu wraz z infrastrukturą techn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452757 2021-10-18
godz. 12:00
Podlaskie Zlecenie całorocznych prac utrzymaniowych na bocznicy kolejowej "Ciepłownia Zachód" w Białymstoku przy ul. Starosielce 2/1. Znak S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454077 2021-10-18
godz. 12:00
Podlaskie Zimowe utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania na terenie gminy Michałowo głównych ciągów komunikacyjnych: Tylwica Majątek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436683 2021-10-19
godz. 08:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: Rozwój infrastruktury Zakładu poprzez zagospodarowanie części terenu od strony Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach, pole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436497 2021-10-19
godz. 09:00
Podlaskie Remont drogi powiatowej Nr 1681B Koszele – skrzyżowanie z DP Nr 1678B 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej Nr 1681B Koszele – skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1678B.2. Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432102 2021-10-19
godz. 09:30
Podlaskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1536B - przejście przez miejscowość Kruszewo (gm. Choroszcz) ZP.2620.61.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436466 2021-10-19
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa układu komunikacyjnego ulic gminnych Grodzieńska i Polna w Krynkach 1. Przedmiotem zamówienia jest:Robota budowlana polegająca na przebudowie układu komunikacyjnego ulic gminnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459734 2021-10-19
godz. 10:00
Podlaskie IR.7021.2.24.2021 Sprzątanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, zatok postojowych i trawników w ciągu ulic powiatowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439317 2021-10-20
godz. 09:00
Podlaskie Likwidacja zastoiska wody w ciągu drogi wojewódzkiej nr 684 Bielsk Podlaski-Narew w m. Biała, w km 5+060-5+160. RDWSi.2512.6.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443491 2021-10-20
godz. 09:00
Podlaskie Likwidacja zastoiska wody w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 Bielsk Podlaski-Narew w m. Biała, w km 5+060-5+160.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8428924 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Zagospodarowanie terenu Monieckiego Ośrodka Kultury 1. Przedmiotem zamówienia jest:- przebudowa przyłącza wodociągowego,- przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej,- instalacja zewnętrzna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445161 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w zakresie zwalczania śliskości zimowej na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2021/2022 Część 1: Zamówienie obejmuje świadczenie usług usuwania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8320184 2021-10-20
godz. 12:00
Podlaskie Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 108806B Porzeziny Mendle -Kosianka Boruty Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana dotycząca remontu drogi gminnej NR 108806B Porzeziny Me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436670 2021-10-21
godz. 08:00
Podlaskie 3.1.Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Płociczno-Tartak” w celu poprawienia bezpieczeństwa ruch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442158 2021-10-21
godz. 09:30
Podlaskie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1429 B na odcinku Ciasne-Ogrodniczki (Gm. Supraśl ZP.2620.63.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446471 2021-10-21
godz. 09:30
Podlaskie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1429 B na odcinku Ciasne-Ogrodniczki (Gm. Supraśl)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)