Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8058253 2021-04-19 Podlaskie Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wykowo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059394 2021-04-19
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wykowo, a w szczególności:1) wykonanie jezdni o nawierzchn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055917 2021-04-21
godz. 09:00
Podlaskie Budowa i rozbudowa dr.woj. Nr668 wraz z przebud. mostu przez rz. Klimaszewnica w m.Klimaszewnica oraz …. –od km1+800 do km2+500 z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059577 2021-04-21
godz. 09:00
Podlaskie Budowa i rozbudowa dr.woj. Nr668 wraz z przebud. mostu przez rz. Klimaszewnica w m.Klimaszewnica oraz …. –od km1+800 do km2+500 z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8060375 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie budowę drogi osiedlowej, przebudowę drogi osiedlowej, wykonanie remontu ciągów pieszo-jezdnych oraz malowanie znaków poziomych. Su...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077982 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie Remont drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 423 we wsi Krzewo.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063387 2021-04-22
godz. 10:15
Podlaskie Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej – Etap I Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa cmentarza komunalnego poł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077548 2021-04-23
godz. 09:00
Podlaskie równanie (profilowanie) dróg leśnych o łącznej długości 300 km i średniej szerokości 4 m równiarką samojezdną oraz zakup i dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066984 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo – F...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083412 2021-04-26
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie następującej roboty budowlanej: Remont (modernizacje) drogi rolniczej w obrębie gruntów wsi Wysokie na działce nr 192- G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069104 2021-04-27
godz. 09:50
Podlaskie Budowa odwodnienia placu Rejonu w Zambrowie wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku siedziby Rejonu – projektuj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068167 2021-04-27
godz. 10:00
Podlaskie Budowa ul. Os. Zielone III etap 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa ul. Os. Zielone od km 0+111,7 do km 0+303,04. Zgodnie z pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070764 2021-04-27
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa drogi powiatowej Nr1161B Puńsk – Szlinokiemie na odcinku 2,60 km Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070756 2021-04-27
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa ulic: Sokólskiej, Kolejowej, Orzeszkowej i Ochotniczej w Czarnej Białostockiej wraz z budową nowej i niezbędną przebudo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070498 2021-04-27
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Karolin. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070760 2021-04-27
godz. 12:00
Podlaskie Budowa pochylni przy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w formule „zaproj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071660 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa istniejącego targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych 1. Przebudowa istni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084185 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg na terenie Gminy Sokółka Część 1 Zadanie A Dostawa na drogi w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075504 2021-04-28
godz. 12:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest " Przebudowa drogi gminnej nr 142553B grunty wsi Cyprki". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079138 2021-04-28
godz. 12:00
Podlaskie Przebudowa drogi gminnej nr 142553B grunty wsi Cyprki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072635 2021-04-29
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa boiska wielofunkcyjnego z częścią rekreacyjną2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072865 2021-04-29
godz. 09:30
Podlaskie Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej 1393B w m. Dobrzyniewo Fabryczne - ul. Królewska (gm. Dobrzyniewo Duże)” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076950 2021-04-29
godz. 09:30
Podlaskie Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej 1393B w m. Dobrzyniewo Fabryczne - ul. Królewska (gm. Dobrzyniewo Duże)”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074351 2021-04-29
godz. 10:50
Podlaskie Przebudowa drogi krajowej nr 61 w m. Rajgród (osuwisko) O.BI.D-3.2411.5.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073827 2021-04-29
godz. 11:00
Podlaskie Zaprojektowanie i utwardzenie terenu części działek budowlanych o nr geod. 788/11 i 788/12 (obręb Białostoczek Płd.) oraz budowa z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074460 2021-04-29
godz. 12:00
Podlaskie Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej 108574B ul. Łąkowa w Dubinach Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa odc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073815 2021-04-30
godz. 10:00
Podlaskie Budowa nawierzchni ulic Leszczynowej i Modrzewiowej w Czarnej Białostockiej wraz z chodnikami, zjazdami i kanalizacją deszczową P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075807 2021-04-30
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa strzelnicy cywilno-sportowej z możliwością wykonywania strzelań na odległość do 100 m wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078740 2021-04-30
godz. 10:00
Podlaskie Budowa Placu Integracji Społecznej – Etap I 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu zagospodarowania fragmentu działki o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078563 2021-04-30
godz. 10:00
Podlaskie Naprawy oraz bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach w Białymstoku 1. Przedmiotem zamówienia jest: naprawa oraz bieżąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)