Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Ciepłownictwo i gaz - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8067958 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowalnych gazociągu średniego ciśnienia DN63 i DN40 wraz z 15 szt. przyłąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065855 2021-04-23
godz. 11:00
Podlaskie Roboty instalacyjne sanitarne wraz z towarzyszącymi robotami bud. w lokalach i cz. wspólnych budynków zarządzanych przez ZMK w B-s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8060359 2021-04-28
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie prac polegających na dokonaniu wymiany legalizacyjnej 115 szt. ultradźwiękowych liczników ciepła zainstalowanych w budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075518 2021-05-06
godz. 10:00
Podlaskie „Prace remontowo-budowlane w budynku Wiejskiego ośrodka aktywności lokalnej w Zubrzycy Wielkiej” Robota budowlana polegająca na p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8091390 2021-05-07
godz. 15:00
Podlaskie Roboty sanitarne: wod.-kan., c.o., c.w.u. i gaz;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059966 2021-05-10
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie modernizacji instalacji c.o. polegającej na doborze i montażu zaworów podpionowych oraz remontu rozdzielaczy c.o. we wsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081002 2021-05-14
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług konserwacyjnych i naprawczych w zakresie usuwania usterek i awarii oraz wykonywania prac remontowych na urządzen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081077 2021-05-17
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy ciepłomierzy ultradźwiękowych w 2021 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080997 2021-05-17
godz. 11:00
Podlaskie Wykonywanie przeglądów prewencyjnych oraz usuwanie awarii i usterek urządzeń sprężonego powietrza w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081043 2021-05-17
godz. 11:00
Podlaskie Wykonywanie przeglądów prewencyjnych oraz usuwanie awarii i usterek urządzeń sprężonego powietrza w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)