Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8461521 2021-10-28
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy wodomierzy i urządzeń do zdalnego odczytu Cz. 1 Wodomierze do wody zimnej DN15- DN40 wraz z modułami impulsowymi i modułami radiowymi; Cz. 2 Wodomierze przemysłowe DN50-DN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474184 2021-10-28
godz. 12:00
Podlaskie Roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia ścieków oraz przyłączy wodociągowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462890 2021-10-29
godz. 11:00
Podlaskie Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiśniowej w Grabówce gm. Supraśl

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8490509 2021-11-03
godz. 08:00
Podlaskie Naprawa budowli piętrzących zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie w ramach programu Kształtowania Zasob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458790 2021-11-03
godz. 12:00
Podlaskie Robota budowlana w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grodzisk (3) 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” dotycząca up...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474668 2021-11-05
godz. 10:00
Podlaskie Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce wraz z zagospodarowaniem terenu 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474614 2021-11-08
godz. 10:00
Podlaskie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jaświły . Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu projektu, dostawie, montażu i rozruchu przydomowych o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8488715 2021-11-10
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ulicy Działkowej w Szudziałowie".Kody CPV: 45111200-0, 45232400-6, 4523240...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8492071 2021-11-15
godz. 10:15
Podlaskie Dostawa i montaż 4 szt. zasuw DN 900, w kanałach rozdzielających komory czerpalne nr 1 i nr 2 na głębokości 10,65 m -w pompowni głównej na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Produkcyjnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)