Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8078544 2021-04-23
godz. 10:30
Podlaskie Konserwacja i utrzymanie automatycznych systemów nawadniania drzew w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065855 2021-04-23
godz. 11:00
Podlaskie Roboty instalacyjne sanitarne wraz z towarzyszącymi robotami bud. w lokalach i cz. wspólnych budynków zarządzanych przez ZMK w B-s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070310 2021-04-23
godz. 13:30
Podlaskie TE/477/2021 Zakup i dostawa przetwornic częstotliwości kpl. 9 - Ujęcie Wody Jurowce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072360 2021-04-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wodomierzy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069104 2021-04-27
godz. 09:50
Podlaskie Budowa odwodnienia placu Rejonu w Zambrowie wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku siedziby Rejonu – projektuj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070756 2021-04-27
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa ulic: Sokólskiej, Kolejowej, Orzeszkowej i Ochotniczej w Czarnej Białostockiej wraz z budową nowej i niezbędną przebudo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070312 2021-04-27
godz. 12:00
Podlaskie dobór i dostawa membran dyfuzyjnych systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego w komorach nitryfikacji nr 4.1. i 4.2. do procesu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087352 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Konserwacja urządzeń sanitarnych i systemu wentylacji Część 1 Konserwacja systemów wentylacji i klimatyzacji Część 2 Konserwac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070480 2021-04-28
godz. 10:50
Podlaskie Budowa elementów odwodnienia na odcinku drogi krajowej nr 61, obwodnica miejscowości Bargłów Kościelny z podziałem na 2 części - p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074460 2021-04-29
godz. 12:00
Podlaskie Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej 108574B ul. Łąkowa w Dubinach Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa odc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076111 2021-04-29
godz. 12:00
Podlaskie Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociągowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079153 2021-04-29
godz. 12:00
Podlaskie Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073815 2021-04-30
godz. 10:00
Podlaskie Budowa nawierzchni ulic Leszczynowej i Modrzewiowej w Czarnej Białostockiej wraz z chodnikami, zjazdami i kanalizacją deszczową P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075807 2021-04-30
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa strzelnicy cywilno-sportowej z możliwością wykonywania strzelań na odległość do 100 m wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087746 2021-05-06
godz. 10:00
Podlaskie Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach Budowa punktów pomiarowych na sieci wodociągowej w Su...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090831 2021-05-06
godz. 12:00
Podlaskie Przebudowa ul. Mohylowskiej w Białymstoku wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081720 2021-05-07
godz. 10:00
Podlaskie Nadbudowa i przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody we wsi Łuby-Kiertany 1. Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa i przebudowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8091390 2021-05-07
godz. 15:00
Podlaskie Roboty sanitarne: wod.-kan., c.o., c.w.u. i gaz;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081002 2021-05-14
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług konserwacyjnych i naprawczych w zakresie usuwania usterek i awarii oraz wykonywania prac remontowych na urządzen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074177 2021-05-14
godz. 12:00
Podlaskie Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz zakup i instalacja kompletu urządzeń niezbędnych do jego obsługi 1. Celem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)