Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8451358 2021-10-18
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa elektronicznej, najazdowej, stalowo - betonowej wagi samochodowej oraz kontenerów do obsługi PSZOK w Perlejewie. Część 1: Dostawa wraz montażem elektronicznej, najazdowej wagi samoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8395692 2021-10-18
godz. 15:00
Podlaskie „Wdrożenie innowacyjnych wyrobów medycznych” 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż (instalacja i uruchomienie) f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8395693 2021-10-18
godz. 15:00
Podlaskie „Zwiększenie konkurencyjności spółki MEDGAL poprzez wdrożenie własnej innowacyjnej technologii produkcji nowych wyrobów medycznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400384 2021-10-18
godz. 15:00
Podlaskie „Uruchomienie produkcji łatwo otwieralnego opakowania kartonowego o wysokiej odporności na działanie olejków eterycznych” Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460477 2021-10-19
godz. 10:00
Podlaskie ZG.7320.7.2021 Zakup chłodni do przechowywania tusz zwierzyny PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 komora chłodnicza został zawarty w specyf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453114 2021-10-19
godz. 15:00
Podlaskie ECOPLANKS - Wdrożenie innowacyjnego wypełnienia płyty meblowej, alternatywnego dla drewna w produkcji kompozytowych płyt drewnopoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461846 2021-10-20
godz. 09:45
Podlaskie Dostawa drona wyposażonego w kamerę RGB-1 zestaw

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458197 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie O.26.41.2021.EJ Dostawa i montaż sprzętu do gier towarzyskich do Centrum Usług Społecznych w Łapach. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443712 2021-10-20
godz. 14:00
Podlaskie zakup i montaż kabiny do mikrociągnika Kubota B2261 wraz z dostawą do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454695 2021-10-20
godz. 23:59
Podlaskie Produkcja innowacyjnych opakowań Nano Protection Box z wykorzystaniem nanocząsteczek podtlenku grafenu Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457953 2021-10-20
godz. 23:59
Podlaskie Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania nowych, innowacyjnych produktów oraz ich wdrożenie do bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442503 2021-10-21
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa pomocy dydaktycznych – sprzętu do zajęć sportowych (ruchowych) z elementami gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu: „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap” Część 1: Część 1 – pomoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456295 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wraz z montażem wyposażenia hali sportowej w Stawiskach. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów stałych wyposażenia hali sportowej w Stawiskach, zgodnie ze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455387 2021-10-21
godz. 23:00
Podlaskie Prasa i prasoowijarka do zbioru pasz objętościowych w cylindryczne bele z systemem monitorowania i oddziaływania na proces ich two...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460791 2021-10-22
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa kompletnego, fabrycznie nowego sprzętu do zimowego utrzymania dróg w postaci 2 posypywarek, 4 pługów odśnieżnych Część 1: Zakres przedmiotu zamówienia w ramach Części 1 zamówienia o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439229 2021-10-22
godz. 08:00
Podlaskie „Dostawa wyposażenia wzorcowej Pracowni Ergonomii Pracy (PEP) realizowana w ramach projektu „praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku ....”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410025 2021-10-25
godz. 15:00
Podlaskie „Wdrożenie innowacyjnych wyrobów medycznych” 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż (instalacja i uruchomienie) f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462736 2021-10-26
godz. 10:00
Podlaskie Specyfikacja Specyfikacja techniczna narzędzi do gięcia elementów stalowych (składowe zestawu): 1) Trzpień do gięcia rury o średni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8419693 2021-10-28
godz. 23:59
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/09/2021/1.3 RPOWP na zakup, dostawę i montaż sześcioosiowego centrum obróbczego sterowanego numerycznie C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8419694 2021-10-28
godz. 23:59
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/09/2021/1.3 RPOWP - zakup, dostawa i montaż automatycznej oczyszczarki elementów - 1 szt. OPIS PRZEDMIOTU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8431101 2021-10-29
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych bulionów mrożonych na podstawie chronionego patentem wynalazku PL 233013 pn. Kostka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8426953 2021-10-29
godz. 23:59
Podlaskie "Rozwój BUDRAD Polska Sp. z o.o. poprzez dywersyfikację oferty produktowej w zakresie komponentów dedykowanych do automatyzacji pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8424852 2021-11-03
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie innowacji w produkcji z zastosowaniem elementów stalowych w oparciu o wyniki własnych prac badawczo-rozwojowych Postępo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436589 2021-11-04
godz. 23:59
Podlaskie Rozwój innowacji produktowych firmy ChM z wykorzystaniem technologii przyrostowych Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do fi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8440534 2021-11-05
godz. 23:59
Podlaskie Budowa instalacji i integracja prototypowych modułów linii technologicznej w ramach projektu pt. "Opracowanie innowacyjnego mleka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442249 2021-11-08
godz. 12:00
Podlaskie Wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów do wytwarzania i podawania środków pianotwórczych na podstawie prac B+R przeprowadzonych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439445 2021-11-08
godz. 23:59
Podlaskie Wzmocnienie konkurencyjności firmy Concession Europe Sp. z o.o. poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446428 2021-11-09
godz. 12:00
Podlaskie Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz zakup i instalacja kompletu urządzeń niezbędnych do jego obsługi 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445748 2021-11-09
godz. 23:59
Podlaskie Wzmocnienie konkurencyjności firmy Concession Europe Sp. z o.o. poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455028 2021-11-12
godz. 10:00
Podlaskie 17_2021 [dostawa urządzeń: CZTERY POMPY (leasing)] Dostawa urządzeń: CZTERY POMPY (leasing). Pełny opis przedmiotu zamówienia zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)