Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8451672 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436673 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie Część 1: Dostawa chirurgicznego materiału szewnego Część 2: Dostawa chirurgicznego materiału szewnego Część 3: Dostawa chirurgicznego materiału szewnego Część 4: Dostawa chirurgi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453766 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394613 2021-10-18
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w CM Revita 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków trwałych: sprzętu m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397405 2021-10-19
godz. 08:00
Podlaskie Zakup implantów ortopedycznych, endoprotez i narzędzi medycznych Numer referencyjny: 7/2021 Przedmiotem zamówienia jest zakup implantów ortopedycznych, endoprotez i narzędzi medycznych dla S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397347 2021-10-19
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy do ZDL USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 Numer referencyjny: 08/SZ/2021 Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą ap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442459 2021-10-19
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa urządzeń medycznych Numer referencyjny: DZP.261.18.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych do wskazanego przez zamawiającego pomieszczenia wraz (jeżeli dotyczy) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448227 2021-10-19
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic nitrylowo-winylowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.2. Szczegółowy przedmiot zamówienia, o asortymen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454134 2021-10-19
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów z zakresu radiodiagnostyki - opisywanie b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403163 2021-10-19
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów ablacji arytmii serca na okres 6 miesięcy Numer referencyjny: 71/2021 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458466 2021-10-20
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa 3 sztuk Materacy grzewczych z pianką przeciw odleżynową na stoły operacyjne 190x50 cm

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388664 2021-10-20
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 9 części Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456082 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wraz z montażem paneli medycznych nadłóżkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem panel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403129 2021-10-20
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa preparatów do dezynfekcji Numer referencyjny: 42/2021 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji na okres 12 miesięcy Pakiet 01 Część nr 1 Szczegółowy o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448461 2021-10-21
godz. 15:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448475 2021-10-21
godz. 15:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448474 2021-10-21
godz. 15:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448467 2021-10-21
godz. 15:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448456 2021-10-21
godz. 15:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439678 2021-10-22
godz. 08:00
Podlaskie „Dostawa wyposażenia wzorcowej Pracowni Ergonomii Pracy (PEP) realizowana w ramach projektu „praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku ....”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452392 2021-10-22
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych Numer referencyjny: DPZ.2344.39.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 2. Wspólny Słownik ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8455568 2021-10-25
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa wyposażenia meblowego Numer referencyjny: 77/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem zabudów stałych i mebli ruchomych w ramach wyposażenia Kliniki Chorób Płuc i Gru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458261 2021-10-25
godz. 16:00
Podlaskie „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” Przeprowadzenie szkoleń BHP dla 160 uczes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412394 2021-10-27
godz. 08:00
Podlaskie Dostawa implantów stosowanych w korekcji deformacji kręgosłupa oraz w leczeniu operacyjnym urazów kręgosłupa Numer referencyjny: PN-19/21/29 Przedmiotem zamówienia są dostawy implantów stoso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461301 2021-10-28
godz. 16:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w: rodzaju: LECZENIE SZPITALNE zakres podstawowy: CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA w tym: CHOR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461363 2021-10-28
godz. 16:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w: rodzaju: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE zakres podstawowy: KOMPLEKSOWE LEC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432850 2021-10-29
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa aparatu ANGIO OCT na potrzeby Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/32/2021 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418098 2021-10-29
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa asortymentu do Kliniki Okulistyki Numer referencyjny: 64/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu do Kliniki Okulistyki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilość, a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8422315 2021-10-29
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w CM Revita 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków trwałych: sprzętu m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439160 2021-11-02
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne Numer referencyjny: Znak sprawy: SPZOZ APMED 1 / 2021 Przedmiotem zamówienia jest dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)