Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Budowlana - obiekty - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8060723 2021-04-23
godz. 09:30
Podlaskie 1. Przedmiot zamówienia stanowi: Budowa budynku usługowego z zakresu administracji - kancelarii leśniczego.2. Lokalizacja inwestyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063102 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie Termomodernizacja budynku Kuzie- Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na kancelarie leśn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8040853 2021-04-26
godz. 12:00
Podlaskie Wdrożenie przez ARMAPAK sp. z o.o. sp. k. nowej technologii „ozonowania tektury” umożliwiającej produkcję innowacyjnych opakowań z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068367 2021-04-26
godz. 16:00
Podlaskie Zachowanie dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Cerkwi pod wezwaniem Św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8040801 2021-04-27
godz. 12:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy II L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8033176 2021-04-27
godz. 23:59
Podlaskie Wdrożenie nowej technologii produkcji prozdrowotnych wyrobów piekarniczo-cukierniczych 1) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 2) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068153 2021-04-28
godz. 00:00
Podlaskie Modernizacja hali starej sortowni w ZUOK w Hryniewiczach 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071660 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa istniejącego targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych 1. Przebudowa istni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070501 2021-04-29
godz. 11:00
Podlaskie Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. K. Brzostowskiego w Sztabinie o przedszkole ze środków Rządowego Funduszu In...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072244 2021-04-30
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont poddasza i piwnic lewego skrzydła Pałacu Branickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078560 2021-04-30
godz. 09:00
Podlaskie Dostosowanie Sali operacyjnej laryngologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075807 2021-04-30
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa strzelnicy cywilno-sportowej z możliwością wykonywania strzelań na odległość do 100 m wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077823 2021-05-04
godz. 10:00
Podlaskie Modernizacja płyty Lodowiska BOSiR przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku w formule zaprojektuj i wybuduj. 1)Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081723 2021-05-04
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa parteru budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 11 Listopada 5 w Ciechanowcu w celu dostosowania do możliwości utworzenia ż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086277 2021-05-06
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń części budynku Centrum Dydaktyki Stomatologi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085691 2021-05-06
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7856740 2021-05-06
godz. 10:30
Podlaskie Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego w Bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077890 2021-05-07
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży” realizowana w ramach zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081720 2021-05-07
godz. 10:00
Podlaskie Nadbudowa i przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody we wsi Łuby-Kiertany 1. Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa i przebudowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092235 2021-05-07
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa istniejącego budynku przedszkolno-żłobkowego Przedszkola nr 5 w Siemiatyczach Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7837561 2021-05-07
godz. 10:30
Podlaskie Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku wraz z budową parkingu przy szkolnym Centr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088332 2021-05-10
godz. 14:00
Podlaskie Remont 54 balkonów w 6 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w Białymstoku • 8 balkonów, ul. Swobodna 39; 5 balkonów,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074177 2021-05-14
godz. 12:00
Podlaskie Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz zakup i instalacja kompletu urządzeń niezbędnych do jego obsługi 1. Celem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092065 2021-05-18
godz. 10:00
Podlaskie roboty budowlano - montażowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem i niezbędnym u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081226 2021-05-19
godz. 09:00
Podlaskie Przebudowa i zmiana użytkowania budynku na potrzeby Ośrodka Przeciwdziałania Zdrowotnym i Społecznym Skutkom Procesu Starzenia UMB...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890597 2021-05-31
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego Numer referencyjny: 30/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rozb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7855851 2021-06-04
godz. 10:30
Podlaskie Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku, ul. Słonimska 38 Numer referencyjny: DIN-II.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)