Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Komputery, informatyka, technika biurowa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8078200 2021-04-19
godz. 10:00
Podlaskie dostawa fabrycznie nowych 10 zestawów komputerowych stacjonarnych, z docelowym przeznaczeniem do Szpitala Tymczasowego nr 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063494 2021-04-19
godz. 15:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych sprzętu I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053220 2021-04-19
godz. 15:30
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” wspó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8023912 2021-04-20
godz. 08:30
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: K-DZP.262.20.2021 Komputer przenośny – 1 szt.Komputer przenośny – 1 szt. Kompute...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029635 2021-04-20
godz. 09:30
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Numer referencyjny: Dzp-391/2/D/2021 Dostawa sprzętu komput...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8020876 2021-04-20
godz. 11:30
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: K-DZP.262.18.2021 Komputer stacjonarny AIO – 2 szt.Komputer stacjonarny AIO – 2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075473 2021-04-21
godz. 00:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, tonerów, materiałów promocyjnych i środków czystości na potrzeby Nadleśnictwa Dojlidy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073434 2021-04-21
godz. 09:00
Podlaskie Postępowanie jest realizowane na potrzeby projektu nr POWR.02.01.00-00-0051/19 “ „Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073724 2021-04-21
godz. 09:00
Podlaskie Postępowanie jest realizowane na potrzeby projektu nr POWR.02.01.00-00-0051/19 “ „Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075620 2021-04-21
godz. 09:00
Podlaskie SA.270.55.2021 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, tonerów, materiałów promocyjnych i środków czystości na potrzeby Nadleśnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072858 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie Usługa wsparcia technicznego 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych, wsparcie techniczne i merytoryczne w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080076 2021-04-21
godz. 14:00
Podlaskie Obsługa informatyczna Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi do dnia 31.12.2021 r..

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073967 2021-04-21
godz. 23:59
Podlaskie „Funkcjonalna SSL w innowacyjnej autorskiej technologii Masterpress S.A.” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075464 2021-04-22
godz. 12:00
Podlaskie Zakup systemów jakościowych w ramach realizacji projektu pn. Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074540 2021-04-22
godz. 23:59
Podlaskie Photon II - Opracowanie interdyscyplinarnego robot edukacyjnego do zastosowania w nauce szkolno-przedszkolnej oraz terapii dzieci ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075661 2021-04-22
godz. 23:59
Podlaskie „Funkcjonalna SSL w innowacyjnej autorskiej technologii Masterpress S.A.” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080911 2021-04-26
godz. 15:00
Podlaskie Rozwój centrum badawczo-rozwojowego firmy MEDGAL. 1. Dostawa oprogramowania do wspomagania wytwarzania na maszynach sterowanych n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084262 2021-04-26
godz. 23:59
Podlaskie EHES – Innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych Przedmiotem zamówienia jest oprogramowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043399 2021-04-27
godz. 09:30
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich” Numer referencyjny: Dzp-391/4/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073720 2021-04-27
godz. 12:00
Podlaskie "Aktywna szkoła na piątkę" Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie szkoły w sprzęt TIK: a) Laptop 45 szt. b) Oprogramowanie do la...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084868 2021-04-27
godz. 15:00
Podlaskie 1) Przedmiotem zamówienia jest: Doposażenie MOBILNEJ PRACOWNI TIK w sprzęt oraz narzędzia do realizacji programów nauczania w szko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043395 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej” Numer referencyjny: K-DZP.262.25.2021 Część 1. Komputer prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058997 2021-05-07
godz. 09:30
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: K-DZP.262.29.2021 Komputer stacjonarny AIO – 4 szt., Komputer stacjonarny AIO – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067756 2021-05-14
godz. 11:30
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: K-DZP.262.27.2021 Monitor ekranowy – szt. 1Monitor ekranowy Drukarka szt. 1Druka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081284 2021-05-17
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa, instalacja, wdrożenie oprogramowania wirtualnej symulacji medycznej w ramach projektu Wdrożenie programu rozwoju Uniwersy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)