Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Ekologia, środowisko - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8065646 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w procedurze „zaprojektuj i wykonaj”.Nazwa przedsięwzięcia: ”Budowa Punktu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077570 2021-04-29
godz. 00:00
Podlaskie wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub meli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053071 2021-04-30
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie ekspertyzy dotyczącej opracowania modelu gospodarowania wodą w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005 Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092918 2021-04-30
godz. 10:00
Podlaskie Pełnienie nadzoru przyrodniczego nad przebudową dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092720 2021-05-10
godz. 10:00
Podlaskie Obsługa i nadzór nad składowiskiem odpadów paleniskowych z ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok zlokalizowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)