Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8537066 2021-11-30
godz. 16:00
Podlaskie Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8549011 2021-12-01
godz. 08:00
Podlaskie BI.272.88.2021 "Pełnienie funkcji psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 "Pełnienie funkcji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8550137 2021-12-03
godz. 12:00
Podlaskie Świadczenie na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560838 2021-12-06
godz. 10:00
Podlaskie WSFiZ bez barier - #TAK! DOSTĘPNI Usługa wsparcia psychologa dla osób z niepełnosprawnością (OzN), osób długotrwale chorujących i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560839 2021-12-06
godz. 10:00
Podlaskie WSFiZ bez barier - #TAK! DOSTĘPNI Usługa wsparcia psychologa dla osób z niepełnosprawnością (OzN), osób długotrwale chorujących i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8532487 2021-12-08
godz. 15:30
Podlaskie Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę hig...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8532486 2021-12-08
godz. 15:30
Podlaskie Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8550923 2021-12-13
godz. 15:30
Podlaskie Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8559200 2021-12-17
godz. 15:30
Podlaskie Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia na lata 2022 - 2024 1. Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8559228 2021-12-17
godz. 15:30
Podlaskie Realizacja zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)