Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Tereny zielone - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8433526 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie Budowa parku linowego oraz budynku gospodarczego w miejscowości Szumowo Część 1: przedmiotu zamówienia obejmuje budowę parku linowego złożonego z trzech tras (dziecięcej siatkowej, młodzież...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454305 2021-10-18
godz. 12:00
Podlaskie Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436683 2021-10-19
godz. 08:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: Rozwój infrastruktury Zakładu poprzez zagospodarowanie części terenu od strony Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach, pole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8428924 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Zagospodarowanie terenu Monieckiego Ośrodka Kultury 1. Przedmiotem zamówienia jest:- przebudowa przyłącza wodociągowego,- przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej,- instalacja zewnętrzna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453063 2021-10-20
godz. 11:00
Podlaskie Wymiana nawierzchni bezpiecznej na osiedlu Jaroszówka / Wyżyny na dz. nr 161/12; 149/9 (cześć); 149/5 (cześć) w Białymstoku (obręb 15 Bagnówka, rejon ul. Niemeńskiej). Wymiana nawierzchni b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445677 2021-10-21
godz. 11:00
Podlaskie Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy ul. Fabrycznej i Cegielnianej w Łomży. Część 2: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445876 2021-10-21
godz. 11:00
Podlaskie Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy ul. Fabrycznej i Cegielnianej w Łomży. Część 2: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444603 2021-10-22
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Ogólnodostępny plac zabaw przy Punkcie Przedszkolnym w Bargłowie Kościelnym”.2. Zakres prac obejmuje:- roboty przygotowawcze:• organiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447821 2021-10-22
godz. 12:00
Podlaskie Sprzedaż drzew na pniu rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: - Droga Nr 688 Tarnopol-Siemianówka -2 szt. Razem w ilości 110 szt. (71...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444002 2021-10-25
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku w budynkach i terenie oraz pielęgnacji terenów zielonych w zasobach Administracji Osiedla Centrum w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Su...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446710 2021-10-25
godz. 10:00
Podlaskie Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Zabłudów Część 1: Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1: usuwanie drzew i krzewów na warunkach opisanych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449646 2021-10-25
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiot zamówienia1) Przedmiotem zamówienia jest: „Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle”.2) Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w dokum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452510 2021-10-27
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie istniejącego budynku wielofunkcyjnego wraz z utwardzeniem terenu i budową placu zabaw w m. Przystawka. Przedmiotem inwesty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)