Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8451648 2021-10-17
godz. 00:00
Podlaskie Zaprojektowanie i wykonanie barieroporęczy mostu i bariery drogowej przyległej na drodze krajowej nr 66 w km 47+292 w m. Patoki, J...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448208 2021-10-18
godz. 09:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowych rozbiórki budynków gospodarczych i garażowych przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20, 26 w Suwałkach, stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki Część 1: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444884 2021-10-18
godz. 09:30
Podlaskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1488B w miejscowości Wiejki (gm. Gródek) - pełnienie funkcji inspektora nadzoru ZP.2620.65.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450182 2021-10-18
godz. 09:30
Podlaskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8429899 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych” Część 1: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn.: „Budowa przejścia dla pieszych w m. Kramarzewo w km ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8424608 2021-10-18
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Powiatu Monieckiego w miejscowościach: Mońki, Knyszyn i Goniądz w systemie "zaprojektuj i wybuduj" Część 1: Część 1: Zaprojektowanie i wykonanie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445210 2021-10-18
godz. 10:30
Podlaskie Przebudowa z rozbudową dr pow Nr 1494B w m. Niewodnica Nargilewska wraz z budową jednostronnego chodnika w ciągu dr pow Nr 1484B m. Niewodnica Nargilewska - pełnienie funkcji inspektora nadz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450233 2021-10-18
godz. 10:30
Podlaskie Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej - pełnienie funkcji inspektora nadzoru

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8427778 2021-10-18
godz. 11:00
Podlaskie Rozbudowa budynku SP w Konarzycach na potrzeby prowadzenia szkoły podstawowej i punktu przedszkolnego. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433527 2021-10-18
godz. 11:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę części budynku nr 10 przy ul. Węglowej w Białymstoku na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego . Opracowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445603 2021-10-18
godz. 11:30
Podlaskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1536B - przejście przez miejscowość Kruszewo (gm. Choroszcz) - pełnienie funkcji inspektora nadzoru ZP.2620.67.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450235 2021-10-18
godz. 11:30
Podlaskie Przebudowa drogi powiatowej - pełnienie funkcji inspektora nadzoru

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456470 2021-10-19
godz. 10:00
Podlaskie Rrg.2710.71.2021 Przegląd pięcioletni dróg i roczny mostów będących w zarządzie Gminy Zambrów wraz z aktualizacją ewidencji dróg. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438506 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dostosowanie stacji WN/SN do wymagań Kodeksów Sieciowych NC_ER dotyczących stanu zagrożenia i odbudowy systemów elektroenergetycznych na potrzeby Od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442365 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Produkcyjnej 102 w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451871 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy ścieżek rowerowych Część 1: Część 1. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Spacerowej w Zambrowie do ronda przy DK63 w Nagórkach Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8382880 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej na: Część I „Budowa odwodnienia oraz zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Cedrowej” , Część II „Odłączenie rowu oraz budowę odcinka sieci kanalizacji des...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462911 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej na działce 845 w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439300 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w trybie „zaprojektuj-wybuduj”, zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441887 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej - w formule zaprojektuj i wybuduj Przedmiotem zamówienia jest opracowanie d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457923 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1580B do skrzyżowania z drogą gminną o n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444243 2021-10-21
godz. 11:00
Podlaskie Budowa ścieżki edukacyjnej Perlejewo - Granne ” w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach projektu „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462929 2021-10-21
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Deszczowni na Szkółce w Leśnictwie Wilanowo - na terenie Nadleśnictwa Nurzec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461215 2021-10-21
godz. 12:00
Podlaskie Zaprojektowanie przebudowy centrali wentylacyjnej VTS 10000 m3/h na powierzchni hali produkcyjnej ok. 500 m2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457499 2021-10-21
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji formalno-prawnych oraz realizacja prac budowlano – montażowych dotyczących wybudowania odgałęzienia od linii napowiet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454833 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w celu przyłączenia nowych odbiorców na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk - 2 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455526 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji formalno-prawnych oraz realizacja prac budowlano – montażowych dotyczących wybudowania odgałęzienia od linii napowiet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8333268 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Transformacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie w wysokoefektywny system w ciepłowniczy Numer referencyjny: PUK/ZEC/2021 Projekt będzie realizowany w systemie „zaprojektuj i wybudu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460441 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nN na terenie działalności Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski PGE Dystrybucja S.A. Oddział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462887 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług w postaci pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn. budowa łącznika ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)