Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8067958 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowalnych gazociągu średniego ciśnienia DN63 i DN40 wraz z 15 szt. przyłąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080568 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych nad zadaniem realizowanym w ramach projektu grantowego pod n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072816 2021-04-23
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073660 2021-04-23
godz. 12:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu składającego się na instalację oświetlenia multimedialnego siedziby Muzeum Pamięci Syb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069104 2021-04-27
godz. 09:50
Podlaskie Budowa odwodnienia placu Rejonu w Zambrowie wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku siedziby Rejonu – projektuj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080829 2021-04-27
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dok. proj. na przebudowę ulic w Łomży: Dmowskiego, Porucznika Łagody, Owocowej, Pułkowej, sięgacza ul. Zawadzkiej oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085024 2021-04-27
godz. 10:00
Podlaskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070760 2021-04-27
godz. 12:00
Podlaskie Budowa pochylni przy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w formule „zaproj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065646 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w procedurze „zaprojektuj i wykonaj”.Nazwa przedsięwzięcia: ”Budowa Punktu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071660 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa istniejącego targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych 1. Przebudowa istni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087840 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Opr. dok. proj. przebudowy zabytkowej kamienicy i budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą przy ul. Sienkiewicza 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070480 2021-04-28
godz. 10:50
Podlaskie Budowa elementów odwodnienia na odcinku drogi krajowej nr 61, obwodnica miejscowości Bargłów Kościelny z podziałem na 2 części - p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081387 2021-04-28
godz. 12:00
Podlaskie usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8091727 2021-04-28
godz. 12:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z rozbudową istniejącej linii oświetlenia ulicznego w miejscowosci Werpol i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038167 2021-04-29
godz. 09:00
Podlaskie Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na: „Budowę i rozbudowę dr. woj. Nr 652 wraz z dr. obiektami inż. i NIEzbędną in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8041262 2021-04-29
godz. 09:00
Podlaskie Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na: „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 wraz z drogowymi obiektami inż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087659 2021-04-29
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie aktualizacji dokumentacji zgodnie z wytycznymi gestora sieci „Przebudowa linii energetycznych SN-15kV oraz nn-0,4kV ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8093122 2021-04-29
godz. 10:00
Podlaskie Rrg.2710.27.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Przebudowa i remont świ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073827 2021-04-29
godz. 11:00
Podlaskie Zaprojektowanie i utwardzenie terenu części działek budowlanych o nr geod. 788/11 i 788/12 (obręb Białostoczek Płd.) oraz budowa z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089861 2021-04-29
godz. 11:15
Podlaskie Wykonanie dokumentacji przebudowy mostów na rzece Łomżyczka Część 1 „Przebudowa mostu położonego na rzece Łomżyczka w ciągu drogi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077646 2021-04-29
godz. 12:00
Podlaskie opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa ul. Piaski (nr drogi 107177B) i ul. Kościelnej (nr drogi 107174B0 w miejscowości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087666 2021-04-29
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy oraz budowy dróg. Część 1 Część I Przebudowa ulicy Bema w Zambrowie. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092918 2021-04-30
godz. 10:00
Podlaskie Pełnienie nadzoru przyrodniczego nad przebudową dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol w gminie Narewka ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077074 2021-04-30
godz. 10:50
Podlaskie „Roboty remontowe na moście przez rz. Bug w m. Turna Mała w ciągu DK 19 w km 161+225” – projektuj i buduj O.BI.D-3.2411.6.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077535 2021-04-30
godz. 10:50
Podlaskie „Roboty remontowe na moście przez rz. Bug w m. Turna Mała w ciągu DK 19 w km 161+225” – projektuj i buduj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076231 2021-04-30
godz. 14:00
Podlaskie „Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych w łącznej mocy 32,64 kWp w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy” 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089838 2021-05-04
godz. 09:00
Podlaskie Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.:„Instalacje OZE w Gminie Rajgród” 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077823 2021-05-04
godz. 10:00
Podlaskie Modernizacja płyty Lodowiska BOSiR przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku w formule zaprojektuj i wybuduj. 1)Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068830 2021-05-05
godz. 09:00
Podlaskie Projektuj i buduj „Wykonanie ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068492 2021-05-05
godz. 09:00
Podlaskie Projektuj i buduj „Wykonanie ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)